Neděle, 16. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku

(The Community Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan)

byl zveřejněn 16. 7. 2008.  Vychází z návrhu Lisabonského programu Společenství 2008-2010, kde bylo uvedeno 10 hlavních cílů, přičemž devátý hlavní cíl zní: "Společenství podpoří průmyslovou politiku zaměřenou na více udržitelnou spotřebu a výrobu, která se soustředí na obnovitelné zdroje energie a nízkouhlíkové produkty, služby a technologie, efektivní z hlediska zdrojů." Hlavní oblasti, na něž se plán soustřeďuje, jsou:

1) lepší výrobky (better products) především z hlediska jejich obchodu, tj. podporování tvorby jejich vnitřních trhů,

2) chytrou spotřebu (smarter consumption), v podstatě jde o dosažení změny chování spotřebitelů za účelem preference ekologicky šetrných výrobků,

3) štíhlejší výrobu (leaner production), tj. výrobu využívající efektivně energetických a materiálových zdrojů s akceptovatelnými dopady na životní prostředí,

4) globální trhy (global markets) ve smyslu podporování udržitelných výrobků. Z nástrojů environmentální politiky se dané cíle týkají především ekodesignu, LCA, označování výrobků, zelených veřejných zakázek, aplikace nástrojů čistší produkce a řídicích systémů jako např. EMAS.

Literatura:

COM (2008) 397 on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů