zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MPO: Podpora instalace fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu podniku v rámci programu Úspory energie OPPIK 2014 až 2020

17.09.2018
Energie
Solární energie
Abstrakt:Cílem našeho článku je informovat o podpoře instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku s cílem úspory energie v podnicích. Podpora je poskytována v rámci programu Úspory energie OP PIK 2014 až 2020.. Tento článek poskytne informace o implementaci I. Výzvy programu podpory Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu a o dosažených výsledcích a přínosech v rámci ex-ante vyhodnocením proběhlé I. Výzvy. O aktuálním vývoji programu Úspory energie OPPIK/Akumulace energie bude informovat Ondřej Tomšej ve své přednášce během konference o akumulaci energie dne 6. listopadu 2018 na Smart Energy Forum 2018 v Praze.ÚvodI. Výzva programu podpory Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu v rámci programu podpory Úspory energie (dále jen I. Výzva) byla vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) a v případě podpory malých a středních podniků podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů.Cílem programu Úspory energie a této I. Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a to především díky podpoře instalace fotovoltaických systémů (FVS).Základní informace o I. VýzvěI. Výzva byla vyhlášena 16. 6. 2017 a příjem žádostí probíhal od 16. 6. do 16. 10. 2017. Plánovaná alokace této výzvy byla 2 mld Kč. Cílovou skupinou programu byly nejen podnikatelské subjekty, ale také podniky vlastněné až ze se 100% veřejného sektorem, národní podniky a státní podniky. Naopak podporována nesmí být komerční turistická zařízení (hotely, volnočasová zařízení, lázně a restaurace). Podporovány jsou projekty v rámci území celé ČR, kromě hl. m. Prahy, což platí pro celou PO3. Míra podpory u projektu byla ve výši až 80 % ZV v případě malého podniku, až 70 % ZV v případě malého podniku a až 60 % ZV v případě malého podniku. Způsobilé výdaje (ZV) jsou investiční náklady na ta opatření, která vedou k dosažení úspor energie prostřednictvím podporovaných aktivit I. Výzvy, tj. instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. V rámci I. Výzvy jsou za ZV považovány: náklady na instalaci FVS, náklady na akumulaci, náklady na projektovou dokumentaci stavby (po datu přijatelnosti projektu), náklady na inženýrské sítě (modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny), vedlejší rozpočtové náklady (ostatní náklady související s prováděním stavebních prací) a náklady na inženýrskou činnost ve výstavbě. Náklady na projektovou dokumentaci, vedlejší rozpočtové náklady a náklady na inženýrskou činnost ve výstavbě jsou u každé položky stanoveny maximálně na 5% nákladů položkového rozpočtu.Stanovení způsobilých výdajů (dále ZV) je v souladu s článkem 41 Nařízení Komise č. 651/2014, a je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. V podstatě způsobilými výdaji budou investiční náklady z OZE včetně kombinace s akumulací energie ponížené o 8 189,35 Kč za každou vyrobenou MWh/rok očištěnou o vlastní spotřebu FVS. Více informací a přesný popis ZV je uveden v Příloze č. 2 programu Úspory energie, Výzva I Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ.Podporovány byly tyto aktivity: a) instalace FVS s využitím vyrobené energie k vlastní spotřebě podniku,b) instalace FVS s akumulací s využitím vyrobené energie k vlastní spotřebě podniku. Vybrané specifické podmínky kapitoly 9.3 Výzvy jsou následující:o v rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie, o Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny,o Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ. Více informací o podmínkách I. Výzvy jsou uvedeny na webových stránkách MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/uspory-energie---fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu---i--vyzva---229589/. Informace o probíhající II. Výzvě lze nalézt na následujícím linku - https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/uspory-energie-fve-systemy-s-akumulaci-bez-akumulace---ii--vyzva---234066/.Ex-post vyhodnocení I. VýzvyV rámci I. Výzvy bylo z celkového počtu podaných žádostí 274 hodnoceno 240. Z těchto hodnocených žádostí bylo schváleno celkem 192 projektů s investiční dotací ve výši cca 359 mil. Kč. Zamítnuto bylo celkem 48 projektů, a to především kvůli nedosažení minimální bodové hranice (35 projektů) nebo z důvodu neprokázání úspory energie (13 projektů). Podrobnější statistika je zobrazena v tabulce č. 1.Tabulka č. 1: Přehled hodnocených žádostí. V rámci schválených projektů I. Výzvy bylo cca 48 % zaměřeno na FVS bez akumulace (AKU). Instalovaný výkon u schválených projektů bude činit 18,34 MWp a lze předpokládat využití cca 17 MWh elektřiny za rok jakožto uspořenou energii v podnicích. (viz tabulka č. 2). Tabulka č. 2: Výsledky v rámci schválených projektů. Měrné náklady na FVE se v rámci schválených žádostí pohybovali v rozmezí 17,8 - 52,7 tis. Kč/kWp (medián byl ve výši 30,2 tis Kč/kWp). Vrámci měrných nákladů na kapacitu AKU byl rozptyl daleko širší a to mezi 11,9 až 85,6 tis. Kč na 1 kWh kapacity akumulace (medián byl ve výši 27,8 tis. Kč na 1 kWh kapacity AKU. V tabulce č. 3 jsou zobrazeny ekonomické ukazatele v rámci všech schválených projektů.Tabulka č. 3: Ekonomické ukazatele v rámci schválených projektů. Měrné náklady na úsporu energie činila 8 450 Kč/GJ. V rámci FVS bez AKU to bylo ve výši 6 975 Kč/GJ a v rámci FVE s AKU, které projekt a tak i úsporu energie prodraží, ve výši 14 114 kč/GJ. Z hlediska typů aplikace se převážně (z 94 %) jednalo o FVS připojené k distribuční soustavě. 15 projektů bylo plánováno jako ostrovní provoz. Schválených projektů v ostrovním režimu bylo pouze 10. FVS v ostrovním režimu se nijak výrazně neodlišovaly od ostatních schválených projektů, avšak byly ekonomicky nákladnější. Měrné náklady na úsporu energie u nich činila 11 330 Kč/GJ.V rámci všech podaných žádosti žádalo 190 žadatelů s velkou šíří podnikatelských aktivit. Největší skupinou žadatelů byly podniky zaměřené na výrobu (52 %). (viz obrázek č. 1).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
25
1. 2022
25.1.2022 - Seminář, školení
Plzeň, Hotel Ibis
INISOFT s.r.o.
26
1. 2022
26.1.2022 - Seminář, školení
České Budějovice, Clarion Congress Hotel České Budějovice
INISOFT s.r.o.
27
1. 2022
27.1.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí