Kvalitní voda díky energie ze Slunce

5. prosinece 2018 7:30

Solární energie

Společnost Photon Water Technology s.r.o. (PWT) uskutečnila v říjnu letošního roku další misi do Peru v rámci B2B programu České rozvojové agentury. Dceřiná společnost Photon Energy Group nainstalovala v regionu Tacna pět úpraven vody s cílem zajistit obyvatelům dlouhodobě spolehlivou dodávku zdravotně nezávadné vody.Společnost kromě instalace zařízení informovala místní obyvatelstvo o dopadu dlouhodobé konzumace neupravené kontaminované vody na zdraví člověka a představila možnosti dalšího řešení problému.Úspěšný boj proti sinicím v ČeskuSkupina PWT se letos pustila také do boje se sinicemi. Na pěti vodních nádržích v Česku instalovala zařízení na bázi ostrovních fotovoltaických systémů, které vydávají ultrazvukové vlny, jenž dokáží zamořenou vodu během dvou až čtyř týdnů vyčistit od sinicí. Touto metodou PWT dokázala vyčistit Hostivařskou přehradu v Praze, bývalou pískovnu u Sadské či Velký Rybník na Karlovarsku.Celé zařízení funguje tak, že na vodu se umístí plovákové jednotky, které jsou osazeny solárními panely a bateriemi pro ukládání elektrické energie. Ultrazvuk nezahubí sinice přímo, ale připraví je o vzduchové bubliny, s jejichž pomocí se dostávají k hladině. Náklady se pohybují v řádu stovek tisíc korun, například na Hostivařské přehradě se jedná o 440 tisíc korun za rok. To je však méně než ztráty provozovatelů veřejných koupališť zavřených v letní sezóně vinou nadměrného výskytu sinic.Expanze do zahraničíNyní s technologií na čištění vod proniká PWT do zahraničí. Do roku 2020 plánujeme úspěšně instalovat až deset malých úpraven vody na veřejných místech a zaškolit personál zabezpečující jejich provoz a údržbu, přibližuje svá očekávání ohledně dalšího průběhu projektu Dr. Petr Kvapil, ředitel PWT. Společnost nainstalovala celkem pět úpraven vody na náměstích a ve školách obcí Candarave, Ilabaya a Chipe. Všechny tři vesnice se dlouhodobě potýkají s nízkou kvalitou pitné vody, o čemž vypovídá přítomnost různých polutantů, jako např. karcinogenního arsenu, který byl zjištěn až v sedmdesátkrát vyšší koncentraci než připouští standardy peruánské legislativy a Světové zdravotnické organizace (WHO).V důsledku sopečné činnosti a hornické aktivity se v Peru nachází rozsáhlé zásoby pitné vody kontaminované borem a rovněž karcinogeny, jako je arsen, které mohou při dlouhodobé konzumaci vést k závažným onemocněním, vysvětluje původ nebezpečných polutantů a jejich vliv na zdraví člověka Dr. Kvapil.Zaměřeno na kvalitu vody i informovanostKromě samotných instalací zorganizovala Photon Water informačně-vzdělávací kampaň pro obyvatele regionu. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí obyvatel o důležitosti kvalitní vody, možnostech technologického řešení problému, environmentálních aspektech situace a v neposlední řadě o vlivu konzumace neupravené kontaminované vody na zdraví člověka.Jsme moc rádi, že naše škola může být součástí tohoto projektu. Naše vesnice se dlouhodobě potýká se sníženou kvalitou pitné vody, která je tak důležitá pro lidské zdraví. Díky technologii od PWT budou mít naši žáci nejen přístup k čisté, zdravotně nezávadné vodě, ale také k informacím, které je nutí kriticky přemýšlet o důležitosti kvalitní pitné vody obecně, sdílí své nadšení z úpravny ředitelka základní školy ve vesnici Chipe.    Implementační fáze projektu navázala na úspěšné obhájení studie proveditelnosti projektu a obdržení 50% dotace od České rozvojové agentury Ministerstva zahraničních věcí v Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.
1.12.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů