Chemická recyklace může částečně nahradit drahé fosilní zdroje

12. června 2022 10:45

Recyklace

Zpětný odběr

Cíle odpadového hospodářství jasně hovoří o postupném snižování ukládání odpadů na skládky a maximálním materiálovém využití odpadů pomocí recyklace. Jak ale vyřešit využití špatně recyklovatelných plastů nebo výmětů? Jako nejlepší řešení se nabízí chemická recyklace neboli pokročilá recyklace plastů. Téma chemické recyklace bylo konečně poprvé otevřeno na půdě Poslanecké sněmovny na odborném semináři pořádaném 6. června 2022 Podvýborem pro environmentální legislativu EU. Chemická recyklace je nyní velmi důležité téma nejen pro výrobce používající obaly a odpadový sektor, ale také pro petrochemický průmysl a energetiku. O pokročilé recyklaci plastů jsme již psali v našich několika předešlých příspěvcích.  Co je nutné na úvod říci je fakt, že chemická recyklace není zatím v České republice provozována. Podobná situace je i v dalších zemích. Co tomu brání? Je to zejména legislativa a problém se započítáváním chemické recyklace do statistik materiálového využití. Podle evropské směrnice o odpadech 2008/98/ES se recyklací rozumí jakýkoliv způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. Plasty, které jdou špatně mechanicky recyklovat a také další odpad obsahující polymerní a uhlíkaté sloučeniny, lze […] Článek Chemická recyklace může částečně nahradit drahé fosilní zdroje se nejdříve objevil na Obaly 21.
Zdroj: obaly21
18.8.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů