Analýza prútovej škrupinovej konštrukcie z dreva

Príspevok pojednáva o teoretickej tvarovej a stabilitnej analýze drevenej prútovej škrupinovej konštrukcie. Osobitosť prístupu pri analyzovaní konštrukcie tohto typu sa vzhľadom na komplikovaný tvar strešnej roviny prejavuje vo viacerých častiach návrhového postupu. Tieto špecifiká možno vztiahnúť už na prvotnú fázu vytvárania tvaru konštrukcie, s čím priamo súvisí výsledná statická efektívnosť konečného návrhu. Ďalšími dôležitými časťami analýzy konštrukcie, ktoré vybočujú z normou definovaných postupov je stanovenie návrhového zaťaženia vonkajšími klimatickými vplyvmi a stabilitná analýza s potrebou aplikácie geometricky nelineárneho výpočtu s vplyvom počiatočných imperfekcii.
13.8.
12.8.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů