,,Datum spotřeby" a ,,minimální trvanlivost" nejsou totožné

21. červenece 2022 20:30

Recyklace

Zpětný odběr

Oba, na první pohled téměř totožná označení, mají odlišný význam pro spotřebitele a jiné povinnosti pro výrobce a obchodníky. Obě označení mají vliv na objem potravinového odpadu, který dlouhodobě popisujeme v našich příspěvcích. Čerstvé potraviny, které rychleji podléhají zkáze, jsou označovány vždy datumem spotřeby. Uvedené konkrétní datum označuje termín, do kdy nejpozději je bezpečné potravinu zkonzumovat. Výrobce je povinen, vždy při stanovení konkrétního data spotřeby, uvést na obalu potraviny údaje o podmínkách uchování, které musí spotřebitel dodržet, aby potravina zůstala nezávadná. Je nutné, aby všechny údaje na obalu byly pro spotřebitele srozumitelné, dobře čitelné, nesmazatelné, nepřerušené jinými označeními a v nekódované formě. Výrobci a obchodníci nesmí po uplynutí data spotřeby potraviny uváděny do oběhu, nejsou pak již považovány za bezpečné. U označení minimální trvanlivosti je situace odlišná. Toto označení je uvedeno na potravinách, které mají delší trvanlivost a nejsou citlivé na podmínky skladování tak jako čerstvé potraviny. Patří sem například luštěniny, rýže, káva, čaj, sušené, konzervované a další trvanlivé potraviny. Datum minimální trvanlivost představuje hranici, do kdy si potravina zachovává kvalitu při dodržení podmínek skladování. Neznamená to ovšem, že je potravina ihned nekonzumovatelná nebo závadná, tak jako u čerstvých potravin.  Potravináři a prodejci mohou potraviny s exspirovanou dobou minimální trvanlivosti uvádět do oběhu, […] Článek ,,Datum spotřeby" a ,,minimální trvanlivost" nejsou totožné se nejdříve objevil na Obaly 21.
Zdroj: obaly21
11.8.
10.8.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů