Wishcycling - nový pojem pro oběhové hospodářství

29. listopadu 2022 13:00

Recyklace

Zpětný odběr

Nový pojem ,,wishcycling" nebo také aspirační recyklace, je nový pojem, který se v Česku zatím příliš neusadil.  Wishcycling vzniká, když odložíte obaly nebo jiné předměty do odpadových nádob a doufáte, že odevzdaný odpad bude zrecyklován i když to není možné. Neztotožňujete se totiž s faktem, že by mohl být daný předmět vyvezený na skládku. Přejete si, aby se s nepotřebným odevzdaným předmětem zacházelo ekologicky a odpovědně. Někdy je ale obtížné určit z jakého materiálu je předmět vyroben. Mnoho moderních produktů je vyrobeno z více materiálů a je složité analyzovat, zda jsou jednotlivé složky recyklovatelné. Řešením je začít používat ve výrobcích více jedno druhových materiálů, které jsou prokazatelně dobře recyklovatelné a zaručují po ukončení životního cyklu výrobku jednoduchou recyklaci.  Výraz ,,wishcycling" pochází z USA, kde až 90 % populace podporuje recyklaci a více jak čtvrtina považuje recyklaci za občanskou povinnost.  Wishcycling je běžně používán spíše mimo recyklační průmysl, hlavně v médiích. Článek Wishcycling - nový pojem pro oběhové hospodářství se nejdříve objevil na Obaly 21.
Zdroj: obaly21
24.5.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů