Dvě věci jsou pro zavedení přírodě blízkého hospodaření v brdských lesích důležité. Stavy spárkaté zvěře a myšlení lesnického personálu

13. prosinece 2023 8:31

Obecné

Od prvního dne letošního roku spustily Vojenské lesy a statky ČR (VLS) společně s partnery pětiletý mezinárodní projekt s názvem LIFE Adapt Brdy, zaměřený na adaptaci lesních ekosystémů na změnu klimatu. Jde o první tuzemský projekt z programu LIFE realizovaný na lesních pozemcích. Jeho cílem je plošné zavedení přírodě blízkého způsobu hospodaření, včetně využití principů výběrného hospodářského způsobu ve vhodných lokalitách. Díky tomu se zahájí přeměna převážně stejnověkých monokulturních porostů na druhově, věkově i prostorově strukturované lesy, které budou méně ohrožené výkyvy klimatu.
Zdroj: Ekolist.cz
29.2.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů