Dotační podpora zpracování bioodpadů a aplikace výstupů na zemědělský půdní fond

1. prosinece 2023 15:03

Zemědělství

Národní program Životní prostředí (NPŽP) z prostředků Národního plánu obnovy zahájil prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP) dne 1. 9. 2023 příjem žádostí do dotační výzvy s názvem ,,Podpora zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu, digestátu či fugátu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu (ZPF)".
Zdroj: Biom.cz
25.2.
24.2.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů