Pondělí, 22. července 2024

Novinky z portálu eAGRI

Novinky z portálu eAGRI

Formulář agrotechnické dokumentace políček pro zvěř

Vyplněný formulář agrotechnické dokumentace je požadován k žádosti o finanční příspěvek na políčka pro zvěř. stáhnout soubor

Čestné prohlášení uživatele honitby

Žadatel o některé finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb přikládá k žádosti o finanční příspěvky své čestné prohlášení o předchozím souhlasu vlastníků, nájemců, pachtýřů apod. příslušných pozemků s umístěním předmětu příspěvků na jejich pozemky. Požadavek se týká části příspěvků poskytovaných podle § 37, § 40 a § 40c nařízení vlády č. 30/2014 Sb. stáhnout soubor

Čestné prohlášení o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin z vlastních lesních porostů

Při použití reprodukčního materiálu z vlastních lesních porostů je možné standardní průvodní list reprodukčního materiálu nahradit čestným prohlášením obsahující náležitosti vyjmenované v § 29 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. K žádosti o finanční příspěvek na umělou obnovu lesa (s využitím reprodukčního materiálu z vlastních lesních porostů) se pak přikládá uvedené čestné prohlášení. stáhnout soubor

Plná moc spoluvlastníka lesního pozemku

Plná moc se k žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích přikládá v případech, kdy předmět finančního příspěvku byl splněn na lesním pozemku ve spoluvlastnictví více osob a žadatel (jeden ze spoluvlastníků) sám nedisponuje většinovým podílem (více než 50 %). V takových případech se k žádosti o finanční příspěvky požaduje plná moc od tolika dalších spoluvlastníků, aby spolu s žadatelem na lesním pozemku drželi většinový podíl. stáhnout soubor

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů