Sjezdovka nebude. Podnět na celoroční klimatizovanou sjezdovku v Chuchli byl stažen.

Podnět na změnu územního plánu, jehož schválení by znamenalo možnost výstavby celoročně klimatizované a uměle zasněžované sjezdovky, byl stažen.1 Vlastníkem pozemků je firma navázaná na uhlobarona Pavla Tykače. Proti projektu se postavila ekologická organizace Arnika, jejíž petici podepsalo přes 6 000 lidí. Arnika zdůrazňovala, že projekt je v rozporu s klimatickým plánem Prahy, a především plánovaným přírodním charakterem parku Soutok. S projektem nesouhlasil také Institut plánování a rozvoje.2 Nakonec podnět na sjezdovku kousek od závodiště v Chuchli a nadohled od soutoku Berounku a Vltavy stáhl - pravděpodobně právě vzhledem k odporu veřejnosti i městských institucí - sám žadatel.  "Na kauze sjezdovka je vidět, jak důležité je zveřejňování připravovaných projektů a veřejné diskuze nad nimi. Více než 6 000 lidí řeklo jasné NE nezodpovědnému projektu. Celoročně klimatizovaná sjezdovka by byla de facto "lednicí" o délce půl kilometru. Krajinu, vodu i energetické a přírodní zdroje (nejen s ohledem na změnu klimatu) však musíme využívat mnohem zodpovědněji, a ne jimi mrhat a stavět obří klimatizované stavby, byť by byly deklarovány jako sebeúspornější," vysvětluje Anna Vinklárková z organizace Arnika.  Podnět na změnu územního plánu byl podán již v roce 2019, kdy byl rovněž záměr projektovaný společností Deco Group poprvé zveřejněn. Plány na sportovní areál s celoročně klimatizovanou a uměle zasněžovanou sjezdovkou, dvěma stadiony, hotelem a běžkařským okruhem vzbudily okamžitě vlnu kritiky. Nebylo také jasné, kdo by měl do projektu za pět miliard investovat. Spekulovalo se o státní dotaci, ale také o tom, že investorem by mohl být sám Pavel Tykač. Po bouřlivých diskuzích podnět v roce 2021 doporučil magistrátní výbor územního rozvoje.3 Neprojednávala ho však ani rada, ani zastupitelstvo HMP. Záměr tak nikdy nebyl schválen, ale ani zamítnut. Následně se v roce 2023 objevil ve vítězném návrhu přírodního parku Soutok - nikoli jako součást vítězného projektu, ale jako záměr, který teoreticky může v budoucnu vzniknout. Na skutečnost, že záměr je stále živý, a že je v příkrém rozporu s plánovaným přírodním charakterem parku Soutok i klimaticky a energeticky zodpovědnou politikou, upozornila organizace Arnika. Iniciovala petici, kterou podepsalo více než 6000 lidí. V reakci na kampaň projekt sjezdovky veřejně odmítl Institut plánování a rozvoje.  Teprve nyní ale bylo pořizování podnětu ukončeno - byl stažen na vlastní žádost žadatele.4 Podle platného územního plánu jeho realizace není možná. A ani připravovaný nový územní plán, tzv. Metropolitní plán, s ní - v poslední zveřejněné verzi - nepočítá. Záměr sjezdovky tak snad šel definitivně k ledu. Bohužel aktuálním rizikem pro park Soutok stále zůstává přeložka vedení vysokého napětí. Ta je bohužel plánována do nejcennější části plánovaného přírodního parku - přímo na soutoku Berounky a Vltavy. Kromě toho se objevují v nejtěsnější blízkosti také záměry rozsáhlé bytové výstavby. Je třeba koordinovat rozvoj několika městských částí, v jejichž katastru plánovaný park Soutok je nebo s nimi sousedí. "Je třeba, aby Institut plánování a rozvoje a magistrát odmítly nejen sjezdovku, ale také přeložku vysokého napětí do nejcennější části parku. Ta by totiž znamenala 40metrový koridor, kde by nemohly ani růst stromy a umístění vysokého napětí v místě hnízdiště ptáků. Navíc jsou v lokalitě plánovány záměry rozsáhlé bytové výstavby. Je nutné, aby IPR koordinoval rozvoj v této části města tak, aby mohl být přírodní park Soutok v příštích letech opravdu realizován a nezůstal jenom na papíře," uzavírá Vinklárková.    (1) Podnět 622/2019 byl stažen žadatelem - viz poskytnutí informace odborem územního rozvoje MHMP dne 12. 4. 2024. (2) "IPR navíc projekt sjezdovky ani s tím spojeného přeložení nadzemního elektrického vedení nepovažuje pro dané území za vhodný." (3) P622/2019 VURM doporučil dne 9. 2. 2021. https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/ (4) Byly zrušeny i webové stránky projektu s názvem "Sportovní areál Lahovice". Informace z nich, z doby, kdy existovaly, např. tady.  Pro více informací kontaktujte tiskového mluvčího Arniky Luboše Pavloviče (lubos.pavlovic@arnika.org, +420 606 727 942).
Zdroj: Arnika
24.5.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů