I když klesá produkce komunálního odpadu, zvládneme recyklační cíle?

19. května 2024 23:03

Recyklace

Zpětný odběr

Množství celkového odpadu, zahrnující i komunální odpad, klesá. Současně je ale nutné zajistit výkonnější recyklaci komunálního odpadu pro splnění povinných cílů. K tomu může v dalších letech výrazně přispět chemická recyklace. V meziročním srovnání objem všech odpadů klesl v roce 2022 na 39,1 mil. tun, tj. o 879 tis. tun. Celkový objem odpadů tvoří ze 14,8 % komunální odpad, ze 4 % nebezpečný odpad, zbytek je ostatní odpad.  V roce 2022 bylo využito 86 % všech odpadů (83 % materiálově, 3 % energeticky).  U komunálního odpadu je v roce 2022 zaznamenán také pokles produkce, a to na 5,8  mil. tun, tj. meziročně o 155 tis. tun méně. Využito bylo 53 % (41 % materiálově, 12 % energeticky). Dalších 45 % komunálního odpadu bylo uloženo na skládku. Je zde ale také meziroční snížení, a to o 185,5 tis. t. V roce 2022 se v městech a obcích vytřídilo celkem 1,1 milionu tun surovin, mezi než patří papír, kovy, sklo a plasty. Aktuální trend snižování odpadů a skládkování má ale dlouhodobé cíle, které musí Česko splnit, tak jako ostatní země EU. První dva cíle pro komunální odpad nastávají již v příštím roce, kdy je vyžadována recyklace minimálně 55 % a sběr alespoň 60 %. Za tyto cíle zodpovídají obce a města.  Nejvíce sledovaným komunálním […] Článek I když klesá produkce komunálního odpadu, zvládneme recyklační cíle? se nejdříve objevil na Obaly 21.
Zdroj: obaly21
20.6.
19.6.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů