Polsko upouští od přehrad na Odře

21. června 2024 13:33

EIA

Havárie

Chemické látky

Odpady

Polský centrální správce vodních toků Wody Polskie oznámil, že ukončuje přípravu a vypovídá existující smlouvy na přípravu stavby dvou vodních stupňů Lubiąż a Ścinawa. Ty měly být počátkem realizace záměru na modernizaci oderské vodní cesty. Ještě před rokem o realizaci těchto přehrad nikdo nepochyboval. V roce 2023 byly tyto vodní díla uvedeny ve speciálním zákoně o nápravě důsledků katastrofy na Odře v roce 2022. Dnes se situace radikálně změnila. Nová vláda začala konečně naslouchat i hlasům vědců a ekologů, kteří upozorňovali nejen na ekonomickou nesmyslnost splavňovacích záměrů a jejich dopadů na ekologický stav řeky, ale i na to, že právě v přehradách vznikají ideální podmínky pro přemnožení toxické řasy Prymnesium parvum, což byla příčina hromadného umírání ryb a měkkýšů v roce 2022. Náměstkyně ministra životního prostředí a klimatu Polské republiky Ewa Zielińska k tomu uvedla: ,,Odra nepotřebuje dále kanalizovat, ale revitalizovat. Řeka musí plynou volně, bez překážek." Toto rozhodnutí je těžkou ranou i pro splavňovací záměry na české Odře. Ekonomická argumentace nejen pro jkanál DOL, ale i splavnění Odry ke státní hranici je totiž založena na předpokladu, že po Odře bude možné provozovat mezinárodní nákladní plavbu. Na polské Odře však pro to v současnosti v řadě úseků nejsou odpovídající podmínky.  
Zdroj: Arnika
22.7.
21.7.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů