zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

461 miliónů EUR pro nakládání s odpady

09.10.2014
Odpady
Bioodpady
461 miliónů EUR pro nakládání s odpady

Do České republiky míří 2,6 miliardy EUR, které jsou určeny pro Operační program životní prostředí. Z toho 461 miliónů EUR je určeno pro zkvalitnění nakládání s odpady, sdělil Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP na konferenci Předcházení vzniku odpadů, která proběhla 2. 10. 2014 v Aule ČZU v Praze.

V novém programovacím období se jedná o prioritní osu číslo 3. Velký důraz bude kladen na snižování množství odpadů, 212 miliónů EUR je proto vyhrazeno pro zajištění materiálového a energetického využití odpadů. Novinkou je samostatné vyčlenění prostředků na prevenci vzniku odpadů, a to ve výši 82 miliónů EUR. Financovány tak budou i projekty zaměřené na ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu. Prioritní osa 3 OPŽP naopak nebude umožňovat nákupy kompostérů do domácností. První výzvy lze očekávat začátkem roku 2015, a proto již dnes lze začít připravovat projekty zaměřené na řešení komunálních odpadů, na biologicky rozložitelné odpady, odpady z potravin, odpady vznikající z výrobků na konci životnosti (obaly, elektro, baterie a akumulátory, vozidla), stavební odpady a textil. Důležitým prvkem budou inovativní technologie a uplatňování nástrojů na předcházení vzniku odpadů.

Možnost financování osvětových projektů z OPŽP tak dává příležitost i projektu Kompostuj.cz, aby se více uplatnil ve městech a obcích, ale i ve firmách a v organizacích. Naším cílem je, aby projekt Kompostuj.cz měl konkrétní dopady na snížení odpadů v obcích či svazku obcí, ve firmách, ve školách, v bytových domech apod. Součástí osvětové práce proto je i odborný poradenský servis, který z osvěty vytváří komplexní službu pro snižování nákladů a předcházení vzniku odpadů. Projekt proto zaměřujeme na cílenou spolupráci s vybranými subjekty, které o projekt projeví zájem, kde se osvětová práce stane součástí uceleného řešení s praktickými pozitivními dopady na odpadové hospodářství.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí