zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Centrální kompostárna Brno poskytuje rozsáhlé služby obcím i firmám

13.12.2015
Bioodpady
Centrální kompostárna Brno poskytuje rozsáhlé služby obcím i firmám

Společnost Centrální kompostárna Brno a.s. je provozovatelem regionálně významného zařízení k využívání bioodpadů pro Jižní Moravu. Kompostárna slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) z Brna i jeho okolí a nabízí všem obyvatelům, obcím, firmám i drobným živnostníkům navážet vytříděný bioodpad a pomoci tak vracet organické látky do koloběhu látek v přírodě. Kompostárna je významným producentem kvalitních organických hnojiv a substrátů. Kompostováním bioodpadu, mimo obohacení půd o chybějící organickou složku a zkvalitnění půd, pomůžeme k dosažení sníženého množství odpadů ukládaných na skládku a tím snížení produkce skleníkových plynů. Zachováváme přírodu pro budoucí generace. Podmínky pro příjem odpadů na CKB a prodej hnojiv a substrátů se řídí náležitostmi platného ceníku Centrální kompostárny Brno. Přijímané odpady Biologicky rozložitelný odpad (BRO) rostlinného původu z obcí z údržeb zelených ploch - travní seč, listí ze separovaného sběru z domácností (např.sběr do hnědých nádob) ze sběrných středisek a sběrných míst odpadů ovoce, zelenina, pečivo např. z obchodních řetězců Kaly kaly z komunálních čistíren OV, kaly z potravinové výroby - pivovar, mlékárna, obsah odlučovačů tuků Minerální odpad ornice, výkopová zemina, písek Dřevo rostlá dřevní biomasa - prořezy dřevin a keřů, stromky, pařezy malých rozměrů zbytky z dřevařské výroby a těžby dřeva - piliny, odřezky, kůra obalové dřevo - palety, přepravky na ovoce stavební dřevo - dřevěné desky, bednění, latě, trámy nábytek rámy z oken cívky na kabel Do zařízení kompostárny přijímáme odpady bez nežádoucích příměsí. Zde naleznete seznam přijímaných odpadů. Nemohou být přijímány odpady s obsahem živočišné složky (masné, mléčné a vaječné odpady) plastů, skla, asfaltových nátěrů, betonu, malty, kamení, zeminy, písku a jiných nevhodných složek . Produkty: ORGANICKÉ HNOJIVO ČERNÝ DRAK, kompost - je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půdy. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin u nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost. ORGANICKÉ HNOJIVO ZELENÝ DRAK, kompost - je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek, obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich. U těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost. ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT ŠEDÝ DRAK - je homogenizovaná směs kompostu a minerálního materiálu charakteru skrývkové nebo výkopové zeminy, případně jiných dalších vhodných surovin. Centrální kompostárna Brno nabízí služby převzetí a zpracování biologicky rozložitelných odpadů ze separovaného sběru z obcí. Dále pro obce nabízí služby zajišťující sběr a svoz separovaného BRO, jehož zavedením obce naplní požadavky vyplývající z nové legislativy. Od 1.1.2015 vyšla v platnost legislativní změna zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., která má zajistit odklon BRO ukládaných na skládky a tím plnění závazku ČR. Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., § 17 odst. 3) přináší rozšíření povinnosti a oprávnění obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. ,,Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku" Podrobnosti o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů jsou stanoveny vyhláškou č. 321/2014 Sb., která upřesňuje způsoby odděleného soustřeďování BRO - ve sběrných dvorech, zařízeních podle § 14 odst. 1 zákona (např. Centrální kompostárna Brno), malých zařízeních podle § 33b zákona, velkoobjemových kontejnerech, sběrných nádobách, prostřednictvím pytlového způsobu sběru nebo prostřednictvím systému komunitního kompostování. Centrální kompostárna Brno a společnost SITA CZ a.s. nabízí obcím služby zajišťující plnění těchto podmínek. SITA CZ a.s. provozuje dalších sedm kompostáren po celé ČR, ve kterých se BRO zpracovává. Nabízí dále služby sběru v různých formách, např. v hnědých nádobách různého objemu nebo ve velkoobjemových kontejnerech. Zajišťuje dále zřízení a provozování sběrných dvorů. ZDROJ: www.centralnikompostarna.cz . .

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí