zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpětný odběr osvětlovacích zařízení - dvojí úspora pro municipality

10.04.2008
Odpady
Energie
Osvětlení
Zpětný odběr osvětlovacích zařízení - dvojí úspora pro municipality
Stále častěji doma saháme například po úsporné zářivce místo po klasické žárovce
Rostoucí cena elektrické energie je důvodem, proč si mnozí z nás více než dříve všímají její spotřeby. Stále častěji proto doma saháme například po úsporné zářivce místo po klasické žárovce. Kvůli snižování provozních nákladů se vyměňuje také osvětlení na úřadech, ve školách či v domovech důchodců.

Výběr úspornějších elektrozařízení by však neměl být to jediné, čemu je třeba věnovat pozornost. To, jak naložíme s nefunkčními zářivkami či výbojkami, je totiž neméně důležité. Nejen životnímu prostředí, ale i svému vlastnímu rozpočtu může pomoci obec, pokud se zapojí do kolektivního systému EKOLAMP.

VÝHODNÉ PARTNERSTVÍ

Zpětný odběr osvětlovacích zařízení zajišťuje v České republice od roku 2005 nezisková společnost EKOLAMP, která provozuje systém sběru, svozu a recyklace světelných zdrojů a svítidel. Od začátku působení se prostřednictvím EKOLAMPU sesbíralo a zpracovalo téměř 1500 tun osvětlovacích zařízení, což představuje přibližně 7 milionů kusů! V rámci systému je budována síť sběrných míst, do kterých mohou být bezplatně odevzdávána osvětlovací zařízení jak z domácností, tak z komerční sféry. EKOLAMP v současnosti spolupracuje s téměř 450 sběrnými dvory měst a obcí a více než tři tisíce dalších obcí pokrývá mobilním sběrem.

Obec či město, na jehož území je sběrný dvůr, se začleňuje do systému EKOLAMP na základě smluvního vztahu. Sběrný dvůr je pak využíván jako místo zpětného odběru elektrozařízení, přičemž je zdarma vybaven označením a sběrnými nádobami. Podpisem smlouvy se obec zavazuje vyjmout světelné zdroje z odpadové evidence (jde o tzv. použité výrobky), a tak za jejich sběr, svoz a zpracování nemusí dále nic platit. Naopak obec získá nárok na úplatu za nasbíraná množství. Otevírají se však před ní i další možnosti finančních bonusů, jako například za uveřejnění informací o zpětném odběru v obecním tisku či za poskytnutí seznamu tzv. posledních prodejců na území obce.

Jestliže jde o menší obec, v níž je odpad svážen mobilně, je nejlepším řešením pro místní samosprávu zapojit se do systému EKOLAMP prostřednictvím odpadové společnosti, která mobilní svoz v obci zajišťuje. Vedle provozu systému je však rovněž nutné občany informovat o možnostech zpětného odběru. Proto EKOLAMP obcím nabízí i další možnosti spolupráce právě v oblasti informování občanů a ekologických kampaní.

ZPĚTNÝ ODBĚR PRO OBČANY

Obyvatelé mohou vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) odevzdávat zdarma v kterémkoliv sběrném dvoře bez ohledu na své trvalé bydliště. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich může být odevzdáno i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako nebezpečný odpad.

Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek, prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem. Seznam sběrných dvorů zapojených do systému zpětného odběru je možné najít na www.ekolamp.cz.

Vedle sběru z obcí probíhá sběr i prostřednictvím velkoobchodní a maloobchodní prodejní sítě, která představuje téměř 800 obchodů po celé České republice. V prodejnách, kde jsou k dostání zářivky a jiná osvětlovací zařízení, je prodejce povinen zdarma od občanů použité zářivky apod. převzít. Každá prodejna musí vzít zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik tam kupujete nových. Při nákupu musíte být jako zákazník také informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitých zářivek. V případě, že v obchodě tuto informaci nedostanete, je prodejce povinen od vás stará zařízení převzít v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků.

Velkoobchodní sběrná síť slouží pouze pro sběr osvětlovacích zařízení z komerční sféry, a proto nejsou velkoobchodní sběrná místa veřejně přístupná.

PROČ RECYKLOVAT

Zářivky a výbojky obsahují malé množství rtuti, která se při rozbití může uvolnit do okolí, a poškodit tak životní prostředí či lidské zdraví. Proto je v zájmu každého z nás nevyhazovat je do směsného komunálního odpadu, ale odevzdat je na místo zpětného odběru, protože jen tak se dostanou k recyklaci.

Vzhledem k tomu, že světelné zdroje jsou velmi křehká zařízení, EKOLAMP zdarma vybavuje sběrná místa speciálními nádobami určenými ke sběru a přepravě světelných zdrojů. Jde zejména o kovové kontejnery, případně o kartónové krabice. Po naplnění jsou nádoby odvezeny na tzv. konsolidační místa, kterých je v současnosti 11 a jsou rozmístěna po celé České republice. Z konsolidačních míst se světelné zdroje v kontejnerech odvážejí ve větším množství ke zpracovatelům.

Recyklační technologie na zpracování zářivek je poměrně složitá. Je to právě zejména kvůli obsahu rtuti, která se musí bezpečně odseparovat tak, aby ostatní materiály nebyly rtutí kontaminovány. Většinu materiálů lze potom znovu využít - buď pro výrobu nových výrobků, anebo třeba jako technický materiál. EKOLAMP spolupracuje pouze s recyklačními společnostmi, které zaručují splnění přísných ekologických limitů pro zpracování světelných zdrojů.

Rozvoj používání úsporného osvětlení s sebou přináší i otázky týkající se recyklace nefunkčních zařízení. Proto je v této oblasti v současnosti velmi podstatné zejména vzdělávání široké veřejnosti. EKOLAMP chce být partnerem obcím, jejichž občanům nejsou témata recyklace a ochrany životního prostředí lhostejná.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí