zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr Tomáš Chalupa představil priority MŽP

15.02.2011
Odpady
Ovzduší
Zemědělství
Politika
Povodně
Ministr Tomáš Chalupa představil priority MŽP

Problémy, se kterými se resort životního prostředí potýká, priority v oblasti ovzduší, protipovodňové ochrany nebo odpadového hospodářství představil veřejnosti ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Jako jednu z hlavních priorit MŽP, zejména v Moravskoslezském kraji, označil ministr Chalupa zlepšování kvality ovzduší. "V letošním roce chceme dopracovat a přijmout Akční plán pro Moravskoslezský kraj, který bude obsahovat komplex opatření - "desatero" - pro řešení problematiky špatné kvality ovzduší. Plán bude zahrnovat uzavírání dobrovolných dohod, legislativní opatření, podporu výjezdů dětí do přírody, možnosti alternativní dopravy, řešení problematiky spalování odpadu v domácnostech a dalším aktuálním i dlouhodobějším otázkám. Novým tématem v této oblasti je rozvoj monitoringu kvality ovzduší z hlediska dopadů znečištění na lidské zdraví," upřesnil ministr. Do konce dubna chce také MŽP uzavřít sedm dalších dobrovolných dohod se znečišťovateli v Moravskoslezském kraji.

Další prioritou resortu životního prostředí je protipovodňová ochrana. Ta musí být komplexní a postihnout všechna dostupná opatření, která zmírní dopady povodní od výstražných a hlásných systémů, přes ochranná technická opatření až po přírodě blízká opatření a změny ve využívání krajiny.

"Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství musí vzniknout protipovodňová strategie, která bude na problematiku protipovodňové ochrany pohlížet komplexně pro celou délku vodního toku. Musíme více podporovat a prosazovat přírodě blízká protipovodňová opatření a dále rozvíjet výstražný systém v rámci ČHMÚ," dodal ministr.

Ministerstvo se dále zaměří i na ochranu půdy, proto připravuje návrh nového zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Cílem je zpomalení úbytku zemědělské půdy a její ochrana před degradací a znečištěním posílením stávajících a zavedením zcela nových nástrojů.

Ministr zmínil i připravované nové zákony v odpadovém hospodářství. "Stávající zákon o odpadech se díky několika desítkám novel stal naprosto nepřehledným předpisem, který je v mnoha ohledech zastaralý nejen formálně, ale zejména obsahově. Proto MŽP projednává návrhy věcného záměru zákona o odpadech a věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností se zástupci Hospodářské komory, Svazu měst a obcí a Asociace krajů," připomněl ministr Chalupa. V průběhu jara 2011 budou oba návrhy zákonů předmětem připomínkového řízení.

K prioritám Ministerstva životního prostředí dále patří i tzv. ekoaudit nebo řešení programu Zelená úsporám. Zde ministr znovu připomněl, že nechce prodlužovat nejistotu žadatelů a jeho cílem není program bořit. Po vyhodnocení všech žádostí se podle svých slov zasadí o co nejspravedlivější a nejefektivnější rozdělení dotací.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí