zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak šetřit rozpočet města? Chytrým osvětlením!

07.07.2011
Osvětlení
Jak šetřit rozpočet města? Chytrým osvětlením!

Projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v centru Kladna může být příkladem toho, jak lze nejen zkvalitnit veřejný prostor a pomoci životnímu prostředí. Ale také toho, jak využití moderních technologií ušetří rozpočtu města.

Prestižní pěší zóna T. G. Masaryka i s přilehlými komunikacemi je právem už řadu let chloubou Kladna. Její proměna se však nedotkla veřejného osvětlení. V této exponované lokalitě již přestalo plnit požadované parametry jak co do své funkce, tak pokud jde o estetické hledisko. Loni na podzim proto město nechalo na pěší zóně provést kompletní výměnu stožárů i svítidel.

Návratnost za sedm a tři čtvrtě roku

Vedoucí odboru dopravy a služeb kladenského magistrátu Ing. Tomáš Fujan vysvětluje, že návrh rekonstrukce veřejného osvětlení byl zpracován tak, aby bylo možné využít stávající rozmístění stožárů a nemusela se měnit kabeláž s nutnými zásahy do povrchu komunikací. "Rozhodli jsme se pro svítidla Stela se zdroji na bázi LED, aby splnila estetické požadavky, ale i světelně technické parametry pro osvětlení této lokality," dodává inženýr Fujan.

Projekt v hodnotě 4,85 mil. Kč se podařilo uskutečnit během pouhého čtvrt roku, přičemž díky výměně původních sodíkových svítidel za moderní svítidla LED Stela Wide bylo dokonce možné snížit počet světelných bodů ze 111 na 83, a tak ještě více šetřit elektrickou energii. Investiční návratnost projektu tak činí 7,74 roku při čisté současné hodnotě investice (NPV - Net Present Value) 0,781 mil. Kč.

Často zanedbávaná koncepce

Ing. Bedřich Quadrát, generální ředitel společnosti Indal C&EE s. r. o., která připravila pro Kladno světelný projekt a dodala i svítidla, poznamenává: "Celý přístup kladenského magistrátu k uvedenému projektu lze hodnotit jako výjimečný. Nikoliv však pouze z pohledu vynaloženého objemu finančních prostředků, ale především z hlediska dlouhodobé koncepce. Kompletní regenerace centra města Kladna vycházela právě z této dlouhodobé koncepce. Fakt, že do této lokality byla vybrána velmi moderní LED svítidla umístěná na nových, dřevěných sloupech veřejného osvětlení, pouze podtrhuje snahu magistrátu využívat jak nejnovější technologie, tak neotřelá designová řešení. Právě kombinací technologie LED s tradičním materiálem, jako je dřevo, byl dotvořen veřejný prostor, který lidem nabízí vysokou kvalitu prostředí s velmi příjemnými světelnými podmínkam. A město tak uspoří 186 W elektrické energie na každý světelný bod."

Ze zkušeností Indal C&EE s projekty veřejného osvětlení vyplývá, že obce a města obvykle zanedbávají vytvoření koncepčních plánů pro obnovu veřejného osvětlení. Chybějící koncepce obnovy a rozvoje veřejného osvětlení často vedou k bezhlavým ad hoc rozhodnutím - například když se objeví možnost získání dotace, nebo když zásahy do veřejného osvětlení vyvolají změny v kabeláži v zemi apod.

Inženýr Quadrát upozorňuje i na fakt, že radnice v tom leckdy dávají správci veřejného osvětlení volnou ruku, ačkoliv jde o majetek města a standardní investiční rozhodnutí. "Správce pak o těchto investicích zpravidla rozhoduje bez dostatečných ekonomických znalostí a zcela pomíjí nutnost hodnotit je standardními ekonomickými modely, jako jsou NPV, TCO nebo ROI," varuje Bedřich Quadrát.

Úloha světelných konzultantů

Univerzální rada pro města a obce, jak postupovat při přípravě investic typu. kladenského projektu, neexistuje. Generální ředitel společnosti Indal C&EE přesto připojuje několik rad: "Vždy je nutné zhodnotit objektivně stávající výchozí stav. Od tohoto momentu lze vyslovit doporučení, která mohou být charakterizována jako optimální postup. Je nezbytné znát potřeby města z pohledu osvětlení, tedy normy ČSN EN 13 201, a na základě těchto požadavků s odborníkem, zpravidla světelným konzultantem, zpracovat koncepční dlouhodobý projekt. Teprve s ním může radnice reagovat na momentální situaci."

Naslouchejme architektům

Výběr vhodných osvětlovacích těles a stožárů z hlediska nové estetické kvality v parteru pěší zóny byl svěřen vedoucímu magistrátního úřadu architektury a územního plánování Ing. arch. Františku Müllerovi. Dřevěné stožáry z produkce olomoucké společnosti Urban Design s. r. o. podle jeho slov vhodně dolaďují městský mobiliář. "Takto použité dřevo naši pěší zónu velmi zpříjemňuje," říká městský architekt s tím, že doplnění stožárů o sezonní závěsné květinové nádoby a slavnostní vánoční osvětlení je v tomto případě samozřejmostí.

Oceňuje rovněž moderní svítidla INDAL Stela, která byla v centrální zóně použita. "Zahrnují v sobě jednak vyspělou techniku spojenou s ekonomií provozu, ale též současný design. Za denního světla vnímáme vysokou úroveň provedení vlastních svítidel a stožárů. Po setmění je pak důležité, jak jsou ulice osvětleny, jak nám takové světlo umožňuje vnímat prostor ulic a prvky okolních fasád," dodává Ing. arch. František Müller.

Ing. arch. Simona Švecová ze společnosti Urban Design tvrdí, že dřevo jako materiál zažívá poslední dobou svou renesanci. "Je to přírodní materiál, který má schopnost dodat dané lokalitě unikátní vzhled. Naše zkušenost je taková, že opravdu nezáleží, zda jde o historické či moderní centrum. Záleží na schopnosti architekta, jak dokáže potenciál dřeva využít a například jej použít jako esteticky jednotící prvek. Dřevo působí vynikajícím dojmem jak v kombinaci s moderními, tak historizujícími prvky a právě tato jeho schopnost je neopakovatelná v porovnání s materiály jinými," dodává architektka Švecová.

V Kladně si zvolili barevnou kombinaci stožárů tak, aby se opticky ucelil vzhled peší zóny. Barva pro kovové části - patice stožáru a na zakázku vyrobený vrchlík - byla vybrána z kolekce práškových barev s různými strukturami a optickými efekty od AKZO NOBEL. Svítidlo je ve stejném odstínu. Vybraný odstín je šedá barva Griss Sablé. Dřevěné části jsou dokončeny nátěrem v odstínu Afromozia ve středně hnědé, matné barvě. Konektory pro vánoční osvětlení jsou integrovány do těla sloupu, takže nijak nenarušují jejich vzhled. V těle sloupu je skryta i veškerá kabeláž.

Kladno - rekonstrukce veřejného osvětlení na pěší zóně T. G. Masaryka

Světelný projekt: INDAL C&EE

Dodavatel svítidel: INDAL C&EE

Typ svítidla: LED Stela Wide (36 LED)

LED barva světla: neutrální bílá >>denní světlo<<

Dřevěné stožáry: Urban Design s. r. o.

Původní sodíková svítidla měla příkon 84 W, nová svítidla mají příkon 64 W. Energetické úspory v prvním roce provozu činí 0,120 mil. Kč (16 459 kWh/rok), přičemž za období 15 let při průměrném růstu cen elektrické energie 5% mohou dosáhnout až 2,995 mil Kč. Investiční návratnost je 7,74 roku při NPV 781 059,70 Kč. Během 15 let tato energetická úspora vytvoří snížení emisí CO2 ve výši 161,76 tuny.

Stará soustava: 111 světelných bodů, spotřeba energie (kWh) p. a. - 38 252.

Nová soustava: 83 světelných bodů, spotřeba energie (kWh) p. a. - 23 836.

Projekt byl hrazen z rozpočtu města a probíhal od září do listopadu 2010. Celkové náklady činily 4,85 mil. Kč (bez DPH) včetně mobiliáře - sloupů a 46 kusů květníků)

Architektonické řešení: Svítidla LED Stela s nadčasovým designem (nejprodávanější LED svítidlo veřejného osvětlení v Evropě) jsou umístěna na exkluzivních dřevěných stožárech (kónické, kulaté stožáry). Do těla sloupů jsou zapouštěny konektory pro připojení (vánoční) výzdoby. Na sloupech je v létě zavěšena květinová výzdoba. Konečný vzhled se dolaďoval podle návrhu architekta města Kladna.

ZDROJ: MAGISTRÁT MĚSTA KLADNA, INDAL C&EE

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí