zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozhovor s profesorem Simanovem nejen o biomase

01.03.2012
Energie
Zemědělství
Bioodpady
Bioplynové stanice
Les
Rozhovor s profesorem Simanovem nejen o biomase

Trojici brněnských agrárních veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX a SILVA REGINA rozšíří zcela nový veletrh BIOMASA zaměřený na obnovitelné zdroje energie v zemědělství a lesnictví...

Jedním z organizátorů nového veletrhu je i Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. emeritní profesor Mendelovy Univerzity v Brně, v rozhovoru s ním jsme si povídali o této významné odborné akci a také o využívání biomasy v ČR.

1). V minulých letech jste se významně podílel na rozvoji oboru BIOMASA v rámci agrárních veletrhů TECHAGRO a SILVA REGINA. Pro příští rok připravujete první ročník samostatného veletrhu BIOMASA, co od něj vystavovatelé a návštěvníci mohou očekávat?

Celosvětově je tematika využívání alternativních zdrojů energií dlouhodobě aktuální, zejména pak energetické využívání zbytkové i záměrně pěstované biomasy. Na toto téma je ve světě pořádána řada tematických veletrhů a mezinárodních konferencí, a proto je logické, že i BVV dospěly po několika letech, kdy byla bioenergetika zvýrazněným oborem zemědělského i lesnického veletrhu, k rozhodnutí tento obor povýšit na samostatný veletrh. Důležitá je přitom časová souběžnost s veletrhy TECHAGRO a SILVA REGINA, se kterými má "společného jmenovatele" - obhospodařování krajiny a využívání přírodních zdrojů.
Návštěvníkům by měl veletrh umožnit seznámit se na jednom místě s celými technologickými řetězci od získávání zbytkové biomasy, či jejího záměrného pěstování, přes její úpravu, dopravu a skladování až k vlastnímu energetickému využití. Rámec tradičního mezinárodního veletrhu přitom dává šanci na srovnávání na širší, než národní úrovni. Pro vystavovatele by mělo být hlavní výhodou presentovat na jednom místě a ve stejný čas exponáty či know-how, které jsou součástí zemědělských či lesnických technologií a současně akcentují možnosti energetického využití biomasy.

2). Součástí výstavy jsou i praktické ukázky technologií zpracování biomasy, co konkrétního bude k vidění?

Návštěvníky všech veletrhů vždy přitahují ty exponáty, které jsou v činnosti a umožňují tak získání jasné představy o jejich funkci. Snahou organizátorů doprovodného programu je presentovat ucelené technologické řetězce, a to v časové posloupnosti, jak na sebe v provozu navazují. Divácky nejatraktivnější jsou vždy ukázky štěpkování a drcení klestu a pilařských odpadů, se kterými se počítá i v příštím roce. K vidění budou i ukázky řezání a štípání palivového dříví, briketování a peletování dřevních a rostlinných materiálů atd. Při této příležitosti bych rád budoucí návštěvníky upozornil, že některé provozní ukázky jsou doprovázeny hlukem, prašností a případně odletováním částí zpracovávaných materiálů. Aby nebyla návštěva veletrhu zkalena nějakou nehodou, je nutné respektovat páskou vyznačený ohrožený prostor, a nevstupovat do něj.

3). Je nastoleno nějaké zásadní téma pro diskusi odborníků na brněnské výstavě BIOMASA?

Po celou dobu, kdy je biomasa zvýrazněným oborem veletrhů TECHAGRO a SILVA REGINA se nám osvědčilo, že pro doprovodný program není určeno jediné téma. Takové omezení je vhodné pro vědecké konference, zaměřené na určitý, poměrně úzký úsek, ale pro veletrh, kde je spektrum zájmů návštěvníků velmi široké, je takové omezení nevhodné. Proto počítáme s tím, že vystoupení budou věnována různým tématům, od všeobecných informací na národní úrovni, přes presentaci praktických zkušeností, až k novým teoretickým poznatkům. Velké úsilí věnujeme získání zahraničních přednášejících, pro názorné srovnání úrovně bioenergetiky u nás a našich sousedů. Pestrost témat tak každému zájemci o doprovodný program umožní, aby si podle rozvrhu přednášek vybral, z jeho pohledu ideální den pro návštěvu Brna. Témata jednotlivých přednášek a čas jejich konání budou včas zveřejněna na webových stránkách www.bvv.cz

4). Výroba energie z obnovitelných zdrojů je rozsáhlý a dynamicky se rozvíjející obor. Největší podíl činí výroba energie z biomasy. Jaký je současný stav využívání biomasy v České republice? Daří se naplňovat představy politiků o nárůstu podílu energie z biomasy nebo se klade důraz především na efektivitu ve využívání obnovitelných zdrojů v zemědělství a lesnictví?

Energetické využívání biomasy je pro lesnictví a zpracovatele dříví šancí, jak některé dosud komerčně nevyužitelné dříví přeměnit na zajímavou komoditu, a pro zemědělce znamená možnost využít zvládnuté technologie zemědělské výroby pro záměrnou produkci energetických plodin. Společensky nejefektivnější je výstavba lokálních energetických zdrojů firemních a komunálních, ale z hlediska plnění státních závazků, je nárůst produkce energií z biomasy dosažený tímto způsobem poměrně pomalý a statistické sledování takových zdrojů pracné. Proto dává státní byrokracie přednost velkým instalacím, které ale většinu celospolečenských výhod ztrácí. Poněkud nepřesně se tedy dá říci, že politické záměry se daří realizovat, ale při pochybnostech, zda tím nejvhodnějším způsobem.

5). S jakými problémy se obor Biomasa v České republice nejvíce potýká a jak vidíte perspektivu tohoto oboru v následujících letech?

Biomasu lze mimo pouští a arktických oblastí získávat prakticky kdekoliv, což je její největší přednost proti fosilním palivům. Proto byla biomasa vždy lokálním zdrojem energie, kterým by měla zůstat, aby se udržely i její další výhody. Jen při energetickém využití biomasy co nejblíže zdroje, je minimalizována dopravní náročnost, pracovní příležitosti a peníze za energie zůstávají v regionu a ten může být relativně nezávislý na dodávkách energií zvenčí. Největším problémem energetického využívání biomasy v EU, a tím i v ČR, je "honba za magickými čísly" - např. do roku x dosáhnout x % energií z biomasy. Politici pak prostřednictvím státních intervencí deformují trh natolik, že např. v obchodu se dřívím se střetává dříví pro dotované energetické využití se dřívím užitkovým, které není žádným netržním způsobem zvýhodněné. A tak se prodává dříví na spálení dráže, než to stejné dříví, použitelné na výrobu buničiny nebo dřevotřískových desek. V konečných důsledcích pak politická opatření vedou k tomu, že zdánlivě všichni vydělávají na absurditách typu, že kulatinové dříví je v Severní Americe dezintegrováno při dodání obrovského množství energie na velikost pilin, ty jsou dodáním další energie vysušeny a za dodání další energie slisovány na pelety, které jsou pak přes půl planety dopraveny do Evropy a tam spáleny. Peníze za energie tak z cílového regionu odcházejí, a je úplně jedno, zda je to za pelety, či za ropu. Původní cíle - zvýšení energetické nezávislosti regionů, vytvoření pracovních míst, účelná údržba krajiny náhradou potravinářské produkce energetickými plodinami atd., byly vyměněny za cíl politický. Jako hlavní problém proto vnímám, že trh je natolik deformován, že to až vytváří zdání, "že podnikat bez dotací je nemožné". Za těchto okolností se směr vývoje oboru energetického využívání biomasy těžko odhaduje, ale já bych si přál, aby omezení politických vlivů umožnilo stabilizovat trh s energetickou biomasou, a pak všechny ostatní existující legislativní, technologické a technické problémy budou určitě dořešeny a podíl biomasy na trhu s energiemi dosáhne přirozeného podílu.

Děkuji Vám pane profesore za zajímavé povídání.

Martina Kremlová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí