zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Křížem krážem Jihlavskem

27.10.2012
Ekologická dovolená, cestování
Geologie
Křížem krážem Jihlavskem

Jihlavsko ležící ve středu republiky na rozhraní Moravy a Čech na jihu kraje Vysočina, patří mezi ekologicky nejčistší území u nás s charakteristickým reliéfem zvlněných kopců a střídajícími se lesíky, remízky, rybníky, venkovskými staveními a městečky. Na S hraničí s Havlíčkobrodskem, na SV hraničí se Žďárskem, na Z s Pelhřimovskem, na JV s Třebíčskem a na JZ s Jindřichohradeckem.
K 1.1.2008 měl region rozlohu 1199,32 km2, správně byl členěn do 123 obcí (měst je zde 5, městysů 5 a vsí 113), žilo zde přes 110400 obyvatel, což znamená 92 obyvatel na km2.
Region lze charakterizovat jako průmyslově-zemědělský s tradicí dřevozpracujícího, sklářského, strojnického, textilního a potravinářského průmyslu soustředěného ve větších městech. Významné je lesnictví, menší význam má rybníkářství, zemědělství se orientuje na chov skotu a prasat, produkci mléka, brambor, řepky a v menší míře obilí. Region je bohatý na těžební místa stavebního kamene (žuly) či štěrků.

HOROPIS ^

Region leží celý v provincii Česká vysočina a to v její části Česko-moravská subprovincie. Ta zde zasahuje svou dílčí oblastí Česko-moravská vrchovina, která se dělí na 4 celky :
- Křemešnická vrchovina na Z a SZ v podobě kopcovité krajiny s výškami kolem 550-760 m;
- Hornosázavská pahorkatina na S v podobě zvlněné krajiny u Polné s výškami kolem 450-650 m;
- Křižanovská vrchovina na většině území na V,J a JV jako zvlněná až kopcovitá krajina s výškami 550-750 m;
- Javořická vrchovina jako zalesněný hřbet kopců na J a JZ s výškami od 600-850m.

VODOPIS ^

Region leží na pomezí dvou hlavních evropských rozvodí (Dunaj-Labe) a to díky povodí Sázavy a Dyje. SV regionu u Polné patří do povodí Sázavy díky řece Šlapance, která teče do Sázavy, ta do Vltavy a dále do Labe, a odvádí vody k SZ. Zbytek území patří do povodí Dyje. Ústředním tokem středu regionu je řeka Jihlava, která nejdříve teče od JZ k SV k Jihlavě a pak se lomí na JV a přibírá od severu Maršovský potok či Kameničku, od jihu Třešťský potok, Jihlávku a Brtnici. V regionu pramení Moravská Dyje a teče od S k J na Telčsko a Dačicko. Na hranicích regionu teče na JV Želetavka a odvádí vody na JV, říčka Brtnice odvádí vody z V regionu na S a pak se stáčí na V do Jihlavy.
Na Řečici najdete vodní nádrž Nová Říše, na Maršovském potoce zase vodní nádrž Hubenov. Jinak je to typická krajina vysočiny - velké množství rybníků. Ty jsou hlavně u Polné, Jihlavy, Větrného Jeníkova, Zbilid, mezi Třeští a Telčí a v podhůří Jihlavských hor v okolí Mrákotína anebo i u Nové Říše či Batelova a na Brtnici.

PŘÍRODA ^

Podnebí se řadí v rámci České republiky k okresům s chladnějším charakterem s krátkým letním obdobím. Z celkové katastrální plochy regionu 1180 km2 připadá na lesy 31 % a na zemědělskou půdu 59 %. V současné době se V regionu nachází 30 maloplošných zvláště chráněných území, v nichž se můžeme setkat se vzácnými druhy rostlin především skalních a rašeliništních stanovišť, ojedinělými druhy živočichů a zajímavými geologickými útvary. Dvě z území , Velký Špičák u Třeště a Zhejral v Jihlavských vrších, jsou zařazeny do nejvyšší kategorie národní přírodní památka.
Známé jsou rybníky u Mrákotína a Lhotky spolu se zatopenými lomy na žulu nebo Míchova skála - vyčnívající skalisko v pásmu Jihlavských vrchů nedaleko Javořice, prameniště řeky Jihlávky v obci Jihlávka či pod vrchem Hřebenem (671 m.n.m.) jihovýchodně od středu přístupný a upravený pramen Moravské Dyje, vrch Špičák (734 m) je národní přírodní rezervace s balvany a rozsáhlým porostem přirozeného smíšeného lesa s dominancí buku, s vrcholovou knihou a chráněné území astronomického geodetického bodu. U obce Pavlov leží kostel sv.Víta a jeden z pramenů řeky Dyje. Necelých deset kilometrů jihozápadně od Jihlavy se nachází vrch a přírodní park Čeřínek (761 m), celoročně oblíbené výletní místo s šestikilometrovou trasou přírodovědné naučné stezky. V zimě jsou k dispozici udržované běžecké tratě a lyžařský svah (500 m) s kotvovým vlekem a umělým osvětlením. Nedaleko obce Stonařov dopadly zbytky jednoho z největších meteoritu u nás (22.5.1808).
Na území regionu najdete dvě naučné stezky : Hornická naučná stezka v Jihlavě a Čeřínek.

PAMÁTKY ^

V regionu najdete mnoho zajímavostí - v Nové Říši se nachází impozantní barokním premonstrátský klášter s kostelem sv. Petra a Pavla, s cenným mobiliářem, barokní knihovnou a freskami, s expozicí českých skladatelů a básníka O.Březiny. Od obcí Mrákotín a Lhotka pochází monumentální obelisk umístěný na nádvoří pražského hradu. V obci Vílanec najdete románsko-gotický kostel ze 13.st, poutním kostelem je zdaleka viditelný sv.Jan Nepomucký u Krahulčí (obec známa výrobou uzenin), vidět lze středověký vodní mlýn u obce Černíč, lidovou architekturu v okolí Dušejova (samoty), románskou rotundovou kapli ve Stonařově či barokní kostel v Mirošově s alejemi. Prohlédněte si románsko-gotický kostel a výrobnu uzenin v Kostelci, lidovou architekturu a památník husitských válek u obce Horní Dubenky. V Kamenici najdete tvrz, románsko-gotický kostel, empírové a secesní domy. V Batelově uvidíte zámeček a farní kostel sv.Petra a Pavla, synagogu či židovský hřbitov. U Plander stojí kaple sv.Jana a lipová alej. Ve Stonařově najdete románskou rotundovou kapli. Najdete zde jeden hrad - Roštejn se sedmibokou věží, s muzeem, expozicí kamenictví či oborou. Zřícenin zde zůstalo málo - Štamberk u Lhotky, Janštejn u Nové vsi, Rokštejn u Přímělkova, Čertův hrádek u Dolní Hutě, za zříceniny lze považovat i pozůstatky hradeb v Jihlavě. Zámky naleznete v Polné, ve Větrném Jeníkově, v brtnici, v Luce n.Jihlavou, v Třešti, v Batelově, v Telči, v Krasonicích, v Jamném, v Kninici, v Sedlatici, v Přísece, v Puklici, zámeček Aleje v Jestřebském lese. Tvrz najde v Kamenici. Muzea - J.Hofmanna v Brtnici, expozice na zámku v Telči, expozice betlémů a rodný dům A.Schumpetera v Třešti, městské, školské a židovské v Polné, regionální Muzeum Vysočiny s podzemními katakombami a expozice G.Mahlera v Jihlavě , expozice skladatelům J.Novákovi a bratrům Vranickým a básníkovi O.Březinovi v Nové Říši, na Roštejně expozice Muzea Vysočiny, památník husitských válek u obce Horní Dubenky.
Nejstarší horní město českých zemí Jihlavu s památkovou rezervací, regionálním muzeem, podzemím, zbytky hradeb a naučnou stezkou těžby stříbra v okolí. Prohlédněte si most, radnici a zámek s parkem a rodiště J.Hoffmanna v Brtnici. Město Telč bylo zařazeno na seznam UNESCO, je památkovou rezervací se zámkem, parky, obrannými rybníky, náměstím s podloubím, se dvěma branami, a s věžemi kostelů a židovským hřbitovem. V Třešti uvidíte zámek, kostel s náhrobky, synagogu, rodný dům ekonoma J.A.Schumpetera, či expozici betlémů. V Polné uvidíte kostel s největšími barokními varhany u nás, děkanství s kaplankou, zámek s muzeem, starou školu s muzeem, židovský hřbitov, kalvárii s křížovou cestou, či známý pivovar, kde žil B.Hrabal.

ZDROJ: www.trasovnik.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí