zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Centrální kompostárna Brno, a. s.

05.03.2013
Odpady
Bioodpady
Centrální kompostárna Brno, a. s.

Kompostárna je významným producentem kvalitních organických hnojiv a substrátů....

Centrální kompostárna Brno a. s. je součástí spolupracujících kompostáren, jež vlastní a provozuje firma SITA CZ. Společnost Centrální kompostárna Brno je provozovatelem regionálně významného zařízení k využívání bioodpadů pro oblast jižní Moravy.
Kompostárna slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) z Brna i jeho okolí a nabízí všem obyvatelům, obcím a firmám i drobným živnostníkům možnost navážet vytříděný bioodpad, a pomoci tak vracet organické látky do koloběhu látek v přírodě. Kompostárna je významným producentem kvalitních organických hnojiv a substrátů. Kompostováním bioodpadu, mimo navracení obohacení půd o chybějící organickou složku a zkvalitnění půd, napomáhá k dosažení sníženého množství odpadů ukládaných na skládku a tím ke splnění požadavků EU.
Charakteristika zařízení
- zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady;
- největší kapacita v ČR - 70 000 t odpadu ročně, celková plocha 2,12 ha;
- řízené intenzivní kompostování s provzdušňováním, v provozu 12 samostatně ventilovaných žlabů (6 x 36) m;
- technologické zázemí - mobilní zařízení pro drcení biomasy, nakladače, homogenizér, bubnové síto, traktor;
- zkušenosti se zpracováním bioodpadu ze separovaného sběru na úrovni domácností.
Stručný popis pracovního postupu kompostování
1. sestavení zakládky ze vstupních surovin podle určené surovinové skladby;
2. plnění žlabů dávkovacím zařízením (homogenizérem);
3. provzdušňování žlabu;
4. vyskladnění zakládky a úprava výsledného produktu sítováním, celková délka pracovníhocyklu - naskladnění, provzdušňování, vyskladnění je asi (12 - 16) týdnů;
5. ukončení výroby, odběr a analýza vzorku z vyrobené šarže;
6. skladování kompostu na skladovací ploše, distribuce zákazníkům.
Technologie zpracování
Výroba kompostu probíhá v kompostovacích žlabech metodou kontrolovaného aerobního rozkladu s možností podpory procesu přístupem vzdušného kyslíku do tělesa výrobní zakládky pomocí ventilačních jednotek.
BRO jsou v poměrech podle zadané receptury homogenizovány a naváženy k zakládce do příslušného kompostovacího žlabu. Po ukončení návozu a uzavření zakládky je výrobní zakládka podle potřeby provzdušňována samostatnou ventilací výrobního boxu popřípadě je výrobní zakládka vlhčena. V rámci výroby může být zakládka přeházena nebo sloučena s předchozí nebo následující zakládkou do jednoho žlabu (během kompostování dochází ke ztrátě objemu i hmotnosti materiálu). S ohledem na cíl výroby může být během manipulace se zakládkou do kompostu ve výrobě přimísena další surovina pro úpravu matrice, vlhkosti nebo kvality kompostu. Během zrání je v zakládce měřena teplota.
Výsledné produkty jsou tříděny na bubnovém třídiči. Při výrobě substrátu je přidávána minerální složka (zemina, písek).
Vstupy do zařízení
- BRO z údržeb zelených ploch - travní seč, listí;
- z obchodních řetězců - ovoce, zelenina, pečivo;
- dřevní odpad - prořezy keřů, větve, obalové dřevo;
- kaly - kaly z komunálních čistíren OV, kaly z potravinové výroby - pivovar, mlékárna, obsah odlučovačů tuků;
- minerální odpad - ornice, výkopová zemina, písek;
- BRKO ze separovaného sběru z domácností;
- BRO ze sběrných středisek a sběrných míst odpadů;
- odpad z produkce fyzických osob.
Hlavní dodavatelé odpadů
- obce a firmy zajišťující údržbu obcí (zelený odpad, kaly, dřevo);
- distribuce potravin - supermarkety (prošlá zelenina, ovoce, pečivo);
- stavební společnosti (zeleň z přípravy staveniště, zemina);
- potravinářský průmysl (pivovary);
- odpadářské společnosti;
- fyzické osoby.
Výsledné produkty:
- kompost Černý drak - registrované hnojivo;
- kompost Zelený drak - registrované hnojivo;
- substrát Šedý drak - registrovaný substrát;
- rekultivační kompost dle vyhlášky 341/2008 Sb.;
- štěpka pro výrobu nábytku;
- palivo z biomasy;
- kůrová drť.
Provozovna:
Vjezd ul.Vinohradská, Brno-Černovice
Provozní doba:
7.00 - 16.00

brno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí