Produkce sýrů ve světě

3. srpna 2014
Produkce sýrů ve světě
Světová výroba všech sýrů, tedy jak sýrů přírodních, tak sýrů tavených a tvarohu je podle FAO/WHO odhadována na něco málo přes 20 milionů tun. Toto množství představuje přibližně třetinu objemu celosvětově vyprodukovaného mléka (v roce 2010: 721 miliard kg, z toho 601 miliard kg mléko kravské, 93 miliard kg mléko buvolí a 27 miliard kg mléko ostatních hospodářských zvířat). Nejvýznamnější položkou jsou sýry vyráběné průmyslovým způsobem z kravského mléka, které představují přibližně 80 % celkové světové produkce sýrů. Zbývajících 20 % pak připadá na sýry vyráběné z ostatních druhů mlék (ovčí, kozí, buvolí, velbloudí, jačí a jiné), farmářské sýry typu fermiera artisanal) a sýry vyrobené po domácku.

Celých 70 % světové výroby sýra pochází z Evropy a Severní Ameriky. Největším výrobcem sýrů jsou Spojené státy, zdejší sortiment však není příliš pestrý a zahrnuje především "American cheese" (sýry typu čedar) a v mnohem menším měřítku ostatní sýry, především sýry švýcarského (tvrdé sýry s tvorbou ok) nebo italského typu (mozzarella). Zvyšuje seobliba i sýra "Cottage", který je často označován jako americký tvaroh.


Země s největší výrobou sýrů v roce 2010
Země/Region
Výroba 2010 (tis. tun)
2010 vs. 2009
Evropská unie
Německo
Francie *)
Itálie **)
Nizozemí
Polsko
Velká Británie
Dánsko
Česká republika
8 553
2 169
1 756
1 058
753
631
335
292
111
+ 2,9 %
+ 3,9 %
+ 3,8 %
+ 1,4 %
+ 4,4 %
+ 3,5 %
+ 4,1 %
- 8,9 %
+ 1,1 %
USA
4 742
+ 3,4 %
Brazílie
648
+ 5,5 %
Egypt
570
+ 28,1 %
Argentina
530
+ 4,1 %
Rusko
433
+ 0,7 %
Kanada
349
+ 3,7 %
Austrálie
333
- 5,0 %
Ukrajina
286
- 8,6 %
Nový Zéland
282
+ 4,4 %
Pozn.: *) bez kozích (95,7) a ovčích (57,3) sýrů; **) pouze z kravského mléka

Druhým nejvýznamnějším výrobcem je Německo s naopak velmi pestrým sortimentem v tomto složení (tis. tun): tvrdé (208), polotvrdé (755), měkké (145), kyselé a syrovátkové sýry (27), tavené sýry (183), čerstvé sýry a tvaroh (787) a pařené sýry typu "pasta filata" (246). Na třetím místě je Fracie jako země s nejrozmanitějším sortimentem sýrů.
Nejvyšší spotřeba sýrů je v EU (v roce 2010 byla nejvyšší průměrná spotřeba sýrů na osobu v Řecku - 30,9; Lucembursku - 26,7 a Francii - 25,6 kg). Spotřeba sýrů v jiných světových oblastech je významně nižší (USA - 15, Kanada, Argentina a Austrálie 12 kg/os.)
Ve střednědobém horizontu je očekávána meziroční průměrná míra růstu výroby a spotřeby sýrů 1-2 %. V rozvinutých zemích je to dáno uvědomělou zdravou výživou a rostoucí kupní silou, v rozvojových zemích to souvisí a nárůstem populace.
Z nových trendů je třeba zmínit zejména produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotu (nové tvary, nová atraktivní balení, kombinace několika druhů sýra v jednom výrobku, atd.), se zdravotními aspekty, např. se snižováním obsahu tuku a soli, popř. obohacováním nutričně významnými a cennými složkami.
ZDROJ: MLÉKAŘSKÉ LISTY, 2012, 23, č. 130, s. 17-21, http://www.agronavigator.cz/service.asp?act=print&val=120568

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů