Pátek, 1. prosince 2023

Senátní výbor neschválil novelu odpadového zákona k elektru

Senátní výbor neschválil novelu odpadového zákona k elektru

Výbor Senátu pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dnes, v průběhu týdne již podruhé, projednával problematickou novelu zákona o odpadech týkající se elektroodpadů a nastavení systému sběru a využití těchto komodit.

Již minulý týden výbor projednával zmíněnou novelu, která je předložena jako tisk 320, jednání však bylo přerušeno. Důvodem přerušení byla kritická diskuze a množství racionálních dotazů členů výboru na předkladatele, kterým je ministerstvo životního prostředí (MŽP). Dotazy nebyly při prvním projednání senátorům dostatečně zodpovězeny.

MŽP novelu dlouhodobě prezentuje jako pouhou transpoziční novelu nové evropské směrnice, je zde však stále větší počet kritiků, kteří říkají, že novela jde nad rámec směrnice a že dále "zabetonovává" současné problematické protitržní a obtížně kontrolovatelné nastavení celého systému. Hlavní dotazy směřovaly např. na to, proč novela stanoví pouze bezplatný odběr elektrozařízení od občanů, když evropská směrnice jasně říká: "přinejmenším bezplatně", tedy jednoznačně umožnuje, aby občan za své vysloužilé elektrozařízení dostal odpovídající odměnu při jeho předání na určené místo. Dalším kritizovaným bodem, ke kterému senátoři podávali dotazy, je zákonem zúžená možnost zřízení sběrných míst pouze na místa se smlouvou s kolektivním systémem. Standardní odpadářská zařízení s povolením krajského úřadu, avšak bez smlouvy s KS, elektroodpad převzít nemohou. Je zřejmé, že je to nad rámec směrnice, otázkou je však, proč tomu tak je...?

Do Senátu k této novele zaslalo své kritické stanovisko několik důležitých subjektů. Velmi podstatné je stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž, který dosavadní netržní nastavení systému již několik měsíců kritizuje a požaduje rychlou nápravu stavu v legislativě (původní stanovisko ÚOHS ze srpna 2013 je k dispozici zde). Potřebná legislativní změna se však zatím bohužel neděje. Své kritické stanovisko vyhotovil i Nadační fond proti korupci a další organizace.

I dnešní jednání výboru se vedlo v podobném duchu, opět s mnoha praktickými a logickými dotazy senátorů a kritikou současného nastavení. Výsledkem jednání bylo, že výbor předloženou novelu ani při druhém jednání nepodpořil (přímo zamítnuta také nebyla). Senátoři vyzvali MŽP, aby připravilo kvalitní nový zákon, který bude tuto problematiku řešit, a který bude brát na zřetel mimo jiné i stanovisko antimonopolního úřadu s řadou jeho zásadních připomínek - otevření tržního prostředí v oblasti sběru a zpracování elektro, nastavení dozoru nad financemi vybíranými od občanů na recyklaci, definování omezujících povinností pro kolektivní systémy, kompetence dozoru státu, apod.).

Stanovisko Úřadu pro hospodářskoou soutěž, srpen 2013 - stanovisko-Uohs-1.pdf [ 422.95 kB ]

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů