Budoucnost železnice a městské hromadné dopravy v Saudské Arábii

22. srpna 2014
Budoucnost železnice a městské hromadné dopravy v Saudské Arábii

Železnice zatím není v SAK nejdůležitější přepravní cestou. Rozsah stávající sítě se odhaduje na 2,4 tis. km. Hlavní železniční spojení je v současné době 450 km úsek osobní tratě Rijád-Dammám a 555 km úsek nákladní tratě Rijád-Haradth-Dammám. Obě tratě zabezpečují cca 85% nákladní a osobní přepravy mezi oběma městy. V roce 2011 přibyla tzv. mineral railway" o délce 1 392 km spojující fosfátová a bauxitová naleziště v Hazm Al-jalameed a Al Zabairah (v oblasti společných hranic Iráku, Jordánska a KSA na severu) s průmyslovou zónou v Ras Al Zour ("mineral city") na východním pobřeží. Nová železnice vede přes města Jouf, Hail a Qasim. Na rozvoj železnice vynaložila KSA v uplynulých 4 letech cca 4,5 mld. USD a v plánu jsou projekty za dalších 20 mld. USD. O roku 2006 jsou ve výstavbě projekty tzv. Severo-jižního spojení. To zahrnuje cca 1 000 km dlouhou osobní a nákladní trať mezi Rijádem, Qásimem, Haílem, Zubajrou a Al Qarayatem (na hranicích s Jordánskem), která má být dokončena v roce 2014. Na některé úseky mají být teprve vypsána příslušná výběrová řízení. Některé části této trasy již byly kontrahovány: úsek Rijád Qásim získala Čínská firma China Civil Engineering Construction, Saudi Bin Laden Group a Thales získaly kontrakt na bezpečnostní a signalizační zařízení. Kromě severo-jižního spojení je v plánu výstavba tzv. Východo-západního spojení v délce 1 061 km a s náklady cca 9 mld. USD mezi Rijádem a Džiddou, které bude navazovat na spojení Rijád-Dammám (to se má postupně rehabilitovat na rychlotrať) a vytvoří tzv. "Land Bridge" pro přepravu nákladu z Perského zálivu na pobřeží Rudého moře. Z Dammámu bude spojení prodlouženo až do Jubailu. V současné době se připravují výběrová řízení na cca 300 km nové tratě o třech úsecích: Ras-Al Khair-Jubail, Jubail-Dammam a železniční uzel v Jubailu. Výstavba úseku Rijád-Džida je zatím ve fázi prvotních studií, nicméně vláda dala tomuto projektu zelenou počátkem roku 2012. V roce 2011 byl kontrahován projekt propojení Džiddy, Mekky, Janbú a Medíny rychlodráhou v délce 570 km, tzv. Haramain High Speed Rail. Celkové náklady projektu se odhadují na 6 mld. USD. Projekt má 2 fáze samostatných technologických celků a s nimi spojených výběrových řízení. 1. fáze zahrnuje přípravu podkladu pro položení kolejí a související stavební práce (150 mostů, 500 tunelů, nádraží). Kontrakt na výstavbu tratě ve výši 1,8 mld. USD získalo konsorcium saúdské firmy Al Rajhi, čínské Railway Construction Corporation. Nádraží v Mekkce a Meddině bude stavět Saudi bin Laden Group a nádraží v Džiddě Saudi Oger (oba kontrakty dohromady ve výši 2,4 mld. USD). 2. fáze zahrnuje pokládku kolejí, dodávku a montáž zabezpečovacího, komunikačního a signalizačního zařízení a dodávku 35 vlakových souprav včetně opravárenských center a údržby po dobu 12 let. Kontrakt získalo konsorcium španělských a saúdských firem (Al Shoula, Renfe, Talgo, Adif, OHL - včetně OHL ŽS Brno). Uvedení do provozu se očekává v roce 2015. V 09/2011 vláda schválila účast na realizaci projektu společné železnice spojující státy GCC železniční sítí o délce 2 117 km. Projekt má předpokládané náklady ve výši 25 mld. USD. Práce mají začít v roce 2012, náklady na saúdskou část se odhadují na 5 mld. USD, z čehož 3,1 mld. bude stát výstavba tratí a 1,8 mld. USD pořízení vlakových souprav. Provozní rychlost tratě má být 350 km/hod. Saúdská část projektu má zahrnovat napojení na železnici Kuvajtu na jeho hranicích, odkud bude pokračovat do Dammamu a dále na Bahrajn, kde bude vytvořeno přemostění paralelní se současnou dálnicí tzv. King Fahd Causeway (tato část projektu byla vládou schválena počátkem roku 2012). Z Bahrajnu povede trať na Katar dvoupatrovým mostem (spolu s dálnicí) o délce 40 km (17 km násypy, 23 km přemostění). Druhá část propojení povede z Rijádu do SAE, odkud má trať dále vést do Ománu a v budoucnu i do Jemenu. Projekt má být dokončen v roce 2017. Podrobnosti o jednotlivých projektech, včetně map, jsou uvedeny na webových stránkách Saudi Railways Organisationhttp://www.saudirailways.org . Saúdská Arábie zatím nemá vybudovány systémy hromadné městské dopravy, která v podstatě neexistuje. Vzhledem ke stále se zhoršující dopravní situaci v největších městech, vyhlásila vláda v roce 2012 plán postupného zavádění městské dopravy do velkých měst. Ta by měla být zajišťována zejména kombinací linek metra a autobusů. V květnu 2012 byla vyhlášena prekvalifikace na ambiciózní projekt metro Rijád. Jedná se o 6 linek v celkové délce 180 km z části vedené po povrchu, z části na pylonech, z části pod zemí. Délka ražených tunelů je odhadnuta na 23 km. Jednotlivé úseky budou tendrovány postupně. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 22 mld. USD. V 08/2012 byla vybrána 4 vítězná kosorcia, která se budou moci zúčastňovat následných výběrových řízení na vlastní výstavbu a dodávku technologie (1. Vinci, Siemens, Albamani General Contractors, CCC, Aecom - 2. Bombardier, Al Rajhi, GS Engineering and Contracting, Serco UK - 3. FCC Construction,Alstom, Samsung C&T - 4. Strabag, Ansaldo, Stadler Rail, Larsen&Toubro, hyder Consulting, Worlex Parsons, Besix, Ali Swailem Group, Idom). Z těchto konsorcií vláda v 08/2013 přidělila největší část zakázky ve výši 8 mld. USD (3 linky v délce 80 km) konsorciu č 3 (FCC, Alstom) a zbytek rozdělila mezi konsorcium č. 4 (Ansaldo, Strabag) a firmu Bechtel, která se prekvalifikovala dodatečně. V 08/2012 vláda odsouhlasila projekt na zavedení městské dopravy v Mekce ve výši 16,5 mld. USD (182 km metra a navazující autobusovou síť). Rojekt zatím nebyl doveden do fáze výběrových řízení. Připravuje se dále i projekt metra a autobusové sítě v Džiddě ve výši 9,3 mld. USD, který zatím nebyl vládou schválen.

ZDROJ: businessinfo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů