Podpora biopaliv bude pokračovat i v příštích letech

Ministerstvo zemědělství připravilo program do roku 2020

Podpora biopaliv bude pokračovat i v příštích letech

Vláda dnes přijala Návrh víceletého programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 - 2020. Cílem materiálu, připraveného Ministerstvem zemědělství, je zachovat podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů i v dalších letech. ČR se totiž, stejně jako ostatní členské státy EU, před pěti lety zavázala nahradit do roku 2020 celkem 10 % benzínu a nafty využívaných v dopravě obnovitelnými zdroji.

"Program na podporu biopaliv přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů z dopravy a zvyšuje celkový podíl ve využití obnovitelných zdrojů. Proto jsme vypracovali materiál, který umožní prodloužit současný systém podpory až do roku 2020," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Tento systém podpory zajišťuje osvobození, snížení, nebo vrácení části spotřební daně z čistých a vysokoprocentních biopaliv podle zákona o spotřebních daních. Vládou schválený text navazuje na současný program podpory, který platí od začátku července 2009 a skončí 30. června příštího roku.

Podle programu budou i nadále všechna čistá biopaliva a vysokoprocentní směsi biopaliv zvýhodněny úlevou na spotřební dani z minerálních olejů. U dvou typů biopaliv (bionafta B100 a ethanol E85) bude nově snížena míra poskytované podpory. E85 bude zdaněno částkou 20 haléřů na 1 litr a B100 částkou 50 haléřů na 1 litr, což se v konečně ceně nijak zásadně neprojeví. K navrženému částečnému zdanění uvedených biopaliv Česká republika přistoupila proto, aby nemohlo docházet k nepřiměřené podpoře, jak ji stanoví EU.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů