Informační seminář o využití membránových technologií při čištění a ochraně vod

Důvodem pro stále větší využití membránových procesů při ochraně vod a životního prostředí obecně je sílící tlak na minimalizaci spotřeby energií, chemikálií a zvyšující se legislativní i společenský tlak na kvalitu vod...

Informační seminář o využití membránových technologií při čištění a ochraně vod

Česká membránová platforma o.s. (CZEMP) zve pracovníky státní správy, samosprávy a další zájemce o tuto problematiku na informační seminář VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE, který se koná 9. září 2014 od 9:30h v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Cílem semináře je zvýšit povědomí o možnostech uplatnění a zavádění membránových technologií při ochraně a čištění vod zejména při čištění komunálních a průmyslových odpadních vod či skládkových vod. Podrobný program semináře najdete v příloze článku.

Důvodem pro stále větší využití membránových procesů při ochraně vod a životního prostředí obecně je sílící tlak na minimalizaci spotřeby energií, chemikálií a zvyšující se legislativní i společenský tlak na kvalitu vod. Faktory, jako nárůst počtu obyvatel, snižování zásob povrchové vody nebo neustále se zvyšující cena a dostupnost pitné vody, jsou důvodem k optimalizaci stávajících procesů nebo k jejich nahrazení moderními technologiemi. Požadavky na takovéto moderní technologie splňují membránové procesy, kterým se bude věnovat zmiňovaný seminář.

Na semináři zazní informace o aktuálních evropských trendech, o podpoře a využití membránových technologií v České republice i v zahraničí. Posluchačům budou představeny požadavky české a evropské legislativy související s čištěním odpadních vod. Velký důraz bude kladen na aplikace membránových technologií s poukazem na membránové bioreaktory a jejich srovnání s konvenčními systémy čištění odpadních vod včetně příkladových studií využití membránových bioreaktorů. Dále budou účastníci seznámeni s aplikacemi úprav průmyslových vod v elektrárnách a teplárnách založených na bezodpadových technologiích.

Na semináři vystoupí odborníci na problematiku membránových procesů z řad členských subjektů CZEMP: zástupci Technické univerzity v Liberci, Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i., MemBrain s.r.o., ASIO spol. s r.o. či Severočeských vodovodů a kanalizací. Program ke stažení zde.

Seminář pořádá CZEMP v rámci projektu ARoMem. CZEMP sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových technologií v širokém spektru výrobních odvětví. Hlavní činností platformy je propagace a popularizace membránových procesů, vzdělávání laické i odborné veřejnosti, vydávání odborných publikací a studií. Další činností je organizace seminářů, workshopů a národních i mezinárodních konferencí. Významná je spolupráce se subjekty využívajícími membránové procesy v oblasti výzkumu, vývoje a aplikací s důrazem na inovace, transfer technologií a spolupráci mezi průmyslovou a akademickou sférou v České republice i v zahraničí.

Účast na semináři je bezplatná pro cílovou skupinu projektu ARoMem, tj. pro zaměstnance státní správy a samosprávy, studenty, akademické či pedagogické pracovníky. Seminář je akreditován u ČKAIT.

Registrujte se elektronicky do 5.9.2014 prostřednictvím ON-LINE PŘIHLÁŠKY. V případě dotazů nás kontaktujte na info@czemp.cz nebo na telefonu 724 959 544.

Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, multimediální sál, 3. patro.

Další akce pořádané Českou membránovou platformou:

17.9.2014: Workshop Membránové procesy - technologie 21. století pro laickou veřejnost, SŠ a VOŠ (SPŠSE a VOŠ Liberec).

25.-26. 9. 2014: Workshop Prezentace studentských prací (Membránové inovační centrum, Stráž pod Ralskem)

30.9.2014: Křest monografií o membránových procesech (Národní technická knihovna Praha)

Říjen 2014: Seminář Membránové procesy v mlékárenství (Praha)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů