Nový pokyn železničářů o kácení okolo drah zřejmě porušuje zákon

15. září 2014
Nový pokyn železničářů o kácení okolo drah zřejmě porušuje zákon

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vytvořila nový metodický pokyn pro údržbu takzvaných nežádoucích dřevin. Podle něj by mohl být pokácen každý strom, jehož listí může dopadnout na koleje. Upozornilo na to ekologické sdružení Arnika s tím, že kvůli tomu desetitisícům stromů po celém Česku hrozí likvidace. S obavami nesouhlasí mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský. Podle něj jde zejména o stromy, které jsou nemocné, nebo ohrožují bezpečnost železniční dopravy. Železničáři prý kácejí jen jednotlivé kusy a neprovádějí plošné řezy.

Ministerstvo životního prostředí s ministerstvem dopravy podle zjištění ČTK o této věci jedná. Jde o spor o ochranném pásmu dráhy a střet dvou zákonů.

Ekologové tvrdí, že SŽDC odmítá respektovat okolo dráhy zákon o ochraně přírody. "Pro železnici a její okolí platí jak zákon o drahách, tak zákon o ochraně přírody a krajiny, což jasně potvrdila i Česká inspekce životního prostředí," uvedla vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová z Arniky. Podle Ptačinského ale jde především o ochranu života cestujících. "Ano, začali jsme kácet a kácíme víc než v předchozích letech, protože jsme to zanedbávali. Okamžitě se to projevilo na daleko menším množství nehod, abychom se při každém větru nemuseli bát, že strom spadne na rychlík," reagoval.

Inspekce v rámci řízení se SŽDC zjistila, že správa chce kácet dřeviny rostoucí na stavbě a v obvodu dráhy, aniž by přitom dodržovala limity a postupy dané zákonem o ochraně přírody. Podle metodického pokynu SŽDC, který začal platit na konci února, mají být vykáceny takzvané nežádoucí dřeviny. Za ně mohou být označeny všechny dřeviny, které představují i jen potenciální zdroj ohrožení dráhy v případě jejich pádu nebo pádu jejich nadzemních částí. Spadají sem i dřeviny, které svým opadem, listím nebo větvemi zhoršují provozní vlastnosti železniční dopravní cesty. SŽDC spravuje až 9500 kilometrů tratí.

Ptačinský ale tvrdí, že nejde ani o celé stromy, nýbrž větve, které zasahují do dráhy a ohrožují ji. "Je to o vyřezávání jednotlivých kusů, nejsou to žádné plošné řezy, nebo dělání planin. Navíc v našem zákonném systému je zakotvena povinnost, že za každý takto pokácený strom, my automaticky v téže lokalitě vysazujeme nový strom," uvedl. Správa prý jedná i s vlastníky pozemků, uzavřela například smlouvu s Lesy ČR, jež odtěžují kusy dřeva na pozemcích ve své správě.

ČIŽP však v červnovém rozhodnutí, které má ČTK k dispozici, uvádí, že v praxi mohou dle pokynu být vykáceny všechny dřeviny, jejichž výška je větší než jejich vzdálenost od krajní koleje, a navíc všechny listnaté dřeviny, neboť svým opadem mohou potenciálně zhoršit adhezní poměry na dráze. První kácení domněnku prý potvrzují. Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský odhaduje, že mohlo být už pokáceno na dva tisíce stromů. Podle Ptačinského se ale jde maximálně o stovky stromů.

Postup SŽDC může podle inspekce poškozovat přírodu; některé dřeviny totiž mohou být zvláště chráněnými druhy rostlin nebo biotopem chráněných živočichů a hnízdištěm ptáků. Inspekce také odmítla jako nepodložený názor SŽDC, že existuje zákonem stanovená povinnost odstranit všechny dřeviny na stavbě a v obvodu dráhy.

"I kolem drah, které provozuje SŽDC, platí a bude platit zákon o ochraně přírody a krajiny, nicméně intenzivně jednáme s ministerstvem dopravy o návrhu novely tohoto zákona. Jde ale také samozřejmě o výklad, co je bezprostřední přímé ohrožení," řekl ČTK Dolejský. MŽP zároveň vyzvalo k úpravě zákona o drahách, s nímž by se zákon o ochraně přírody měl sladit, dodal. Podle Ptačinského jde zejména o vytvoření zákonného výkladu, zda se může kácet bez povolení v rámci provozu na drahách.

Šárka Mrázová

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů