Ministr Brabec jednal na Radě EU v Lucemburku o odpadech

30. října 2014
Ministr Brabec jednal na Radě EU v Lucemburku o odpadech

Řada států Evropské unie má výhrady k cílům odpadového hospodářství, tak jak je navrhla Evropská komise letos v červenci v balíčku k oběhovému hospodářství. Ministři mnoha členských států hodnotí tyto cíle jako příliš ambiciózní a ekonomicky obtížně realizovatelné. Českou republiku reprezentoval na včerejší Radě pro životní prostředí ministr Richard Brabec.

Ministři životního prostředí států osmadvacítky včera diskutovali o návrhu Evropské komise na úpravu evropské legislativy pro nakládání s odpady a obaly. Komise navrhované změny v legislativě zveřejnila letos v červenci v balíčku k oběhovému hospodářství. Ten obsahuje např. návrh na zvýšení cíle pro recyklaci a opětovné použití komunálního odpadu v zemích EU do r. 2030 na 70 %, zvýšení recyklace u obalového odpadu na 80 % v roce 2030 nebo zákaz ukládání recyklovatelného odpadu na skládky od roku 2025.

,,Předkládané cíle EU pro některé řešené oblasti jsou příliš ambiciózní, navíc řada členských států neví, zda se jim podaří splnit cíle v roce 2020. Česká republika obecně podporuje výrazné omezení skládkování a MŽP již zahájilo kroky tímto směrem. Stanovení ambiciózních cílů tak, jak je navrhuje Komise, by měla předcházet důkladná analýza ekonomických dopadů na stávající systémy odpadového hospodářství v jednotlivých členských zemích. Cíle by pak měly být nastaveny takovým způsobem, aby neohrozily jejich konkurenceschopnost a nevedly k nárůstu administrativní zátěže. Členským státům je třeba umožnit dostatečnou míru flexibility ve vazbě na rozdílnou situaci jejich odpadového hospodářství," shrnuje diskutovanou problematiku ministr Brabec.

Rada pro životní prostředí dále schválila, že do upravované hospodářsko-politické Strategie Evropa 2020 by se měla pro období 2010-2020 promítnout ochrana životního prostředí ve všech plánech hospodářství, konkrétně třeba v zaměstnanosti a růstu. Rada podpořila i efektivní využívání zdrojů, které přináší nejen jejich úsporu, ale zajišťuje i konkurenceschopnost a snižuje závislost států na surovinách. Evropská komise by měla prozkoumat možnost, jak využívání zdrojů zahrnout do právě revidované Strategie Evropa 2020.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů