zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evidence zpětně odebraného výrobku

06.11.2014
Odpady
Firemní ekologie
Zpětný odběr
Evidence zpětně odebraného výrobku

Je nutné zpětný odběr někde evidovat, nebo stačí zakládat pro případnou kontrolu potvrzené doklady o předání pověřené firmě?

Otázka:

Na zpětný odběr elektrozařízení využíváme několik firem, mám nainstalován Eco box, který firma pravidelně vyváží, ostatní jako větší spotřebiče lednice,Tv příjmače monitory odvážejí další firmy. Vždy se snažím mít seznam odvážených spotřebičů a od Eco boxů obdržím potvrzení o vyvezení.

Je nutné tento zpětný odběr někde evidovat, nebo stačí zakládat pro případnou kontrolu potvrzené doklady o předání pověřené firmě?

Odpověď:

Zpětný odběr některých, v § 38 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen ,,zákon o odpadech") stanovených výrobků, je, dle jeho definice v § 1 odst. 2 vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků v platném znění (dále jen ,,vyhláška"), odebíráním použitých výrobků povinnými osobami od konečných uživatelů ( § 4 odst. 2, písm. e) zákona o odpadech) bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. Principy zpětného odběru a povinnosti zúčastněných osob jsou stanoveny v § 38 zákona o odpadech, pro elektrozařízení pocházející z domácností přednostně § 37g písm. f) zákona o odpadech.

Z uvedených odkazů na ustanovení zákona o odpadech a vyhlášky je zřejmé, že tato (pátá) část zákona o odpadech se, na rozdíl od ostatních částí, nezabývá odpady vznikajícími původcům při jejich podnikatelské činnosti, ale použitými výrobky, které mohou být jejich konečnými uživateli bezplatně odevzdány povinným osobám k jejich zpětnému odběru (§ 38 odst. 3 zákona o odpadech).

Místa zpětného odběru výrobků nejsou zařízením ke sběru odpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. V místě zpětného odběru se od konečných uživatelů odebírají výrobky a teprve povinná osoba podle § 38 odst. 3 nebo osoba, na kterou byla přenesena povinnost zpětného odběru, která se předáním stane jejich vlastníkem, rozhodne o dalším nakládání s nimi, tj. stanou-li se odpadem, nebo budou po ,,opravě" (např. protektorování pneumatik) sloužit k původnímu účelu a tedy se odpadem vůbec nestanou. Konečný uživatel výrobku tedy není původcem odpadu, který se případně z výrobku stane. Nemá proto ani povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech. Nemusí vést ani evidenci a ohlašovat odpady podle zákona o odpadech. Přesto je pro účel kontrol orgány veřejné správy účelné mít možnost prokázat, jak bylo s vybranými výrobky z Vaší strany naloženo. K tomuto účelu slouží ustanovení § 38 odst. 7 zákona o odpadech, podle kterého provozovatel místa zpětného odběru použitých výrobků je povinen na požádání konečnému uživatelivystavit potvrzení o zpětném odběru výrobku s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem (vyhláškou).

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí