Osvětlené logo na budově sousedící s vodním tokem a souhlas podle vodního zákona

12. listopadu 2014
Osvětlené logo na budově sousedící s vodním tokem a souhlas podle vodního zákona

Podléhá umístění osvětleného loga vydání souhlasu?

Dotaz

Vodoprávnímu úřadu byla podána žádost o souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k umístění osvětleného loga na budově, jež bezprostředně sousedí s korytem vodního toku. Podléhá toto zařízení vydání uvedeného souhlasu?

Odpověď

Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry. Tento souhlas vydává vodoprávní úřad ve formě závazného stanoviska, a to v nejranější formě řízení (zpravidla se jedná o územním řízení).

Posouzení nezbytnosti vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona bude vždy záviset na komplexním posouzení konkrétních okolností případu. Z položené otázky lze nicméně dovodit, že zařízení (osvětlené logo) umístěné na budově sousedící s korytem vodního toku pravděpodobně neovlivní vodní poměry, souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona tedy nebude v daném případě třeba.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů