Aktuální změna režimu kácení dřevin

13. listopadu 2014
Aktuální změna režimu kácení dřevin

Dnem 1. listopadu 2014 nabývá účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Podle této vyhlášky nebude s účinností od 1. listopadu 2014 třeba povolení ke kácení

  • ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Pojmy ,,zastavěné území", ,,zahrada", ,,zastavěná plocha a nádvoří" a ,,ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň" jsou vymezeny stavebním zákonem resp. katastrální vyhláškou a pro každý konkrétní případ budou jednoznačně identifikovatelné v územním plánu obce resp. v katastru nemovitostí.

Pod druhem pozemku ,,zahrada" rozumí příloha vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), pozemek,

a) na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu,

b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

Zastavěnou plochou a nádvořím je podle katastrální vyhlášky pozemek, na němž je:

a) budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku, obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, okrasné záhony a jiné přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma skleníku, který je v katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním pozemku, budovy postavené na lesním pozemku a budovy evidované na pozemku vodní plocha,

b) společný dvůr,

c) zbořeniště,

d) vodní dílo.

Způsob využití pozemku zeleň dle katastrální vyhlášky:

Okrasná zahrada, uliční sídlištní zeleň, park a jiná a plocha funkční a rekreační zeleně.

Opouští se tedy dosavadní problematická definice zahrady (,,pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti"). Povolení ke kácení není nově třeba pro (pouze) ovocné stromy na výše uvedených pozemcích(tj. v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň). Již nehraje žádnou roli, zda se dřevina (ovocná) nachází u rodinného či jiného domu (tj. osvobození se vztahuje např. i na majitele rekreačních domů). Nově již není rozhodující ani skutečnost, zda je pozemek oplocený a nepřístupný veřejnosti.

Autor: Mgr. Eva Mazancová,

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů