Pondělí, 17. června 2024

Vyjasňují majetkové vztahy a prospívají krajině. SMS ČR podporuje obce, aby přistupovaly k pozemkovým úpravám

Vyjasňují majetkové vztahy a prospívají krajině. SMS ČR podporuje obce, aby přistupovaly k pozemkovým úpravám

Jakkoli se pozemkové úpravy mohou zdát náročné, výsledek se rozhodně vyplatí. Potvrzuje to místopředseda SMS ČR a dlouholetý starosta Tomáš Dubský, v jehož obci Vysočina v Pardubickém kraji jsou realizovány již desátým rokem. Podle jeho zkušeností by se obce neměly zdráhat k pozemkovým úpravám přistoupit. Představují ideální příležitost, jak vyřešit řadu problémů samospráv.

V České republice je 13 076 katastrálních území. Pozemkové úpravy jsou však dokončeny pouze na 46,5 % území. Jedním z důvodů, proč řada obcí nemá o pozemkové úpravy zájem, je nedostatek informací. Pozemkové úpravy jako jedinečný nástroj krajinného plánování přitom přispívají k pestřejší, odolnější a zdravější krajině. Pomáhají vyjasnit majetkové vztahy, sloučit a zpřístupnit pozemky i zavádět funkční ekologická opatření.

,,Stát by měl mít zájem na průběžném vzdělávání zástupců samospráv. Je třeba zdůrazňovat přínos pro naše prostředí a životní podmínky občanů a zapojit odborníky, kteří dokážou vysvětlit význam a potenciál pozemkových úprav," říká místopředseda SMS ČR Tomáš Dubský. Podle něj mohou právě pozemkové úpravy výrazně ulehčit samosprávám při správě celého jejich katastrálního území.

Důležitá je dále možnost projektování a uskutečnění navržených opatření. A to i za pomoci národních finančních zdrojů. Pozemkové úpravy totiž hradí ze zákona stát. Od roku 1991 bylo na návrhy a realizace pozemkových úprav vynaloženo téměř 34,5 miliardy korun. Navíc Státní pozemkový úřad v rámci svých finančních limitů zajišťuje i provádění prioritních opatření, jako jsou polní cesty, nové vodní nádrže nebo výsadby. To vše s respektem k vlastnictví.

Efektivní vyjednávání jako klíč

Pozemkové úpravy jsou průsečíkem geodetických činností, krajinného inženýrství a také umění jednat s lidmi. Ideálním cílem je totiž stav, kdy s návrhem úprav souhlasí všechny dotčené subjekty.

,,Klíčové je správné vysvětlení potřebnosti pozemkových úprav všem vlastníkům a uživatelům pozemků. Je třeba hledat řešení a umět i ustoupit, když je to v zájmu funkčního celku. Hlavním oříškem bývá vyjasňování hranic a často nalezení dostatečného množství použitelných pozemků. V této souvislosti očekávám možnost využití pozemků, které letos přešly do vlastnictví státu. Ty je nutné přednostně využít právě pro pozemkové úpravy," říká Tomáš Dubský.

V jeho obci Vysočina nyní dokončují poslední fázi pozemkových úprav a začínají s projektováním navržených opatření. Připravují projekty komunikací i ,,obyčejné" vysazovaní nových stromů. Pozemkové úpravy totiž nemusí nutně znamenat razantní změny - počítají se i malá opatření. Zároveň obec Vysočina plánuje na úpravy navázat změnou územního plánu. Ta bude dalším přínosem pro občany obce.

SMS ČR se aktivně zasazuje o propagaci pozemkových úprav kromě jiného formou školení a seminářů v rámci své Školy místních samospráv. Na letní měsíce navíc ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy a SPÚ připravuje sérii odborných stáží k pozemkovým úpravám v rámci projektu Podpora resilience obcí vůči klimatickým změnám. Jejich cílem je především upozornit na klíčovou roli krajiny ve vztahu ke klimatické změně. O termínech a místech konání stáží bude SMS ČR průběžně informovat. Registrace budou možné na www.portalzastupitele.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů