Jaký je růst certifikace FSC?

28. listopadu 2014

Les

Jaký je růst certifikace FSC?

Protože se v poslední době hovoří a diskutuje[1] o trendu certifikací vzhledem k poptávce trhu, FSC ČR považuje za vhodné doplnit krátký přehled o vývoji za posledních pět let ve světě i v České republice.[2] Až na výjimky čísla ukazují jednoznačný růst FSC jako v mnoha indikátorech celosvětově nejrozšířenější a dynamicky stále rostoucí certifikace lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce.

Data[3] vycházejí z výročních zpráv a veřejně dostupných dokumentů certifikačních systémů.[4] Celosvětově má FSC zhruba třikrát více certifikátů zpracovatelského řetězce[5] než druhá certifikace PEFC (zhruba 28 tisíc firem oproti 10 tisícům) ve 111 zemích (oproti 65 zemím). Za posledních pět let pak počet certifikátů FSC zpracovatelského řetězce narostl přibližně o 13 000, u druhé certifikace pak o 4000. V případě FSC pak jde o 80% nárůst! Lesní hospodaření FSC je ve světě rozšířeno v 80 zemích (oproti 29), rozlohu má však menší. Pokud se ale bavíme o celosvětovém trendu, počet certifikovaných milionů hektarů za posledních pět let u FSC narostl o 56 % (ze 118 na 184), u druhé certifikace pak o 14 % (z 224 na 255). Konkrétně v Evropě, která byla zmíněna, je pak vzestupný trend u obou certifikací přibližně stejný a certifikováno je podobné množství lesů (FSC má 81 mil. ha, PEFC 87 mil ha). V rámci zpracovatelského řetězce pak v Evropě FSC má asi 14,5 tisíce certifikátů, druhý systém zhruba 8,5 tisíce. Nárůst u FSC pak je za posledních pět let 96 %, v druhém případě asi 60 %.

To je u globálně propojeného trhu významný signál. Především počet a růst certifikátů FSC u zpracovatelského řetězce je zprávou, že spotřebitelé vysoce oceňují výrobky s logem FSC. To doložil i standardní kvantitativní výzkum FSC ČR reprezentativního vzorku české společnosti, který provedla u společnosti Focus: Marketing & Social Research.[6] V něm se 83 % respondentů vyjádřilo, že FSC je dobrá myšlenka, kterou stojí za to podporovat.

Ani diskutovaná duální certifikace pak není zanedbatelná - celosvětově má oba certifikáty asi polovina zpracovatelských firem a třetina lesních majetků PEFC. Možnosti vzájemného uznávání jsou však v případě FSC záležitostí mezinárodního centra, nikoliv české pobočky.[7]

Z uvedených čísel opravdu nelze jakkoliv vyvozovat, že certifikace FSC je ojedinělá. Naopak, celosvětově je v mnoha indikátorech nejrozšířenějším a stále dynamicky rostoucím, důvěryhodným certifikačním systémem. FSC navíc podporují významné nevládní organizace, dbá na transparentnost (informace z auditů jsou veřejně přístupné, kontroluje se v terénu, je zde signifikantní zpětná vazba v rámci odebírání certifikátů), má podporu spotřebitelů a podporuje malé vlastníky lesa.

Pokud srovnáme certifikace v České republice dle posledních veřejných údajů jejich mezinárodních centrál ze stejného období, najdeme zde přibližně stejný počet certifikátů zpracovatelského řetězce.[8] Ovšem nárůst FSC CoC certifikátu je v ČR v posledních pěti letech přes 300 %! Druhý systém v počtu certifikátů podle uvedených zdrojů v tomto období nárůst nevykazuje. Jediný negativní indikátor pro FSC je certifikovaná lesní plocha, která má v současnosti v ČR 2 % (oproti 70 % PEFC). Tento stav se však na rozdíl od trendů v jiných oblastech u obou certifikací mnoho let nemění a nemá dynamiku. O to více se pak ale v ČR ukazuje disproporce mezi počtem FSC certifikátů zpracovatelského řetězce a certifikovanou plochou. Uvedená čísla tak kromě srovnání certifikačních systémů ukazují na zvyšující se poptávku a potřebu lokální FSC suroviny.

FSC se úspěšně rozrůstá a čísla jasně ukazují, že se to daří a trh na to reaguje. Jediným ukazatelem, který zatím nevykazuje změnu, je rozšíření certifikované plochy lesů v České republice. A to přesto, že v některých lesních majetcích v ČR by pilotní certifikace FSC nebyla komplikovaná a významné zpracovatelské firmy jsou ochotny se na nadbytečných nákladech různým způsobem podílet. Naší snahou pak ve světle uvedených skutečností je otevřít diskuzi o těchto možnostech, bez bariér. Všímat si trendů a pomáhat dřevozpracovatelskému průmyslu, informovat spotřebitele. Budeme se i nadále podílet na aktivitách, které dále mohou zlepšit zdravotní stav lesů a životního prostředí v ČR a podpoří dřevozpracovatelský průmysl. Přes uvedená čísla, kterými reagujeme na hodnocení FSC jinými subjekty, však považujeme za výrazně důležitější a účelnější než vzájemné srovnávání, hlavní cíl všech certifikací - ochranu lesů a zlepšování hospodaření v nich.

O FSC ČR

Národní kancelář FSC ČR je neziskovou organizací již více než deset let prosazující environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice pomocí certifikace lesního hospodaření a dřevozpracovatelského řetězce. Celosvětově tak FSC napomáhá chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpoření šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích. Další informace na: www.czechfsc.cz a www.poznejdrevo.cz.

Kontakt:

Ing. Tomáš Duda, FSC ČR, tel.: 737 406 093, tomas.duda@czechfsc.cz

Petr Březina, FSC ČR, tel. 777 900 298, brezina@czechfsc.cz


[2] FSC však cíleně nekomentuje jiné certifikační systémy a nehodnotí jejich úroveň. Ať již jimi držitelé certifikátu deklarují dodržení legislativy či jdou vědomě nad její úroveň v rámci lesního hospodaření či zpracovatelského řetězce. Protože se však v poslední době objevuje, nikoliv od FSC, srovnání či hodnocení certifikačních systémů, FSC považuje za potřebné doplnit tato někdy nepřesná vyjádření o tom, ,,jak se vyvíjí jejich rozšíření a jaká je poptávka trhu."

[3] Byť jejich metodika se může v rámci CoC certifikátů různit (podle toho zda zahrnujeme tzv. multisite certifikáty či nikoliv), proto jsme vybrali komparovatelné zdroje. Odlišná metodika však zásadně neovlivní a nemění zmíněné trendy vzhledem k uvedeným číslům.

[5] Nikoliv firem, tedy bez zahrnutí multisite.

[6] Z června roku 2010. Velikost vy?běrového souboru: N = 1039 respondentů. Cílová skupina: populace ČR starší 18 let. Způsob vy?běru vzorku: kvótní vy?běr na základě dat ČSÚ, 2004. Metodika sběru dat: přímé standardizované rozhovory s vyškoleny?mi tazateli.

[8] FSC má dle těchto údajů 161 certifikátů a PEFC 160 - zde se ale metodika může lišit a u obou certifikací čísla vzrostou, pokud by se započítaly tzv. multisite certifikáty.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů