zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Smrk ztepilý se zvýšenou odolností pomůže při obnově horských lesů

29.11.2014
Les
Smrk ztepilý se zvýšenou odolností pomůže při obnově horských lesů

Zdraví, stresu odolní a štíhlí jedinci s vysokou genetickou hodnotou mohou přežít v extrémních horských podmínkách a přispět tak ke stabilitě lesních ekosystémů. Řeč je o smrku ztepilém, který má při obnově lesa v horských podmínkách své nezaměnitelné místo.

České horské lesy se v minulosti potýkaly s výraznou imisní zátěží. Mimo to se musí vyrovnat s extrémními klimatickými podmínkami (mráz, sníh), stresovými faktory (krátké vegetační období, fyziologické vysychání) a s nejrůznějšími kalamitami.

Pro úspěšnou obnovu těchto stanovišť a dobrý zdravotní stav a stabilitu porostů zde vzniklých je potřeba při zalesňování použít sadební materiál nejen s vysokou genetickou kvalitou, ale je velmi žádoucí, aby současně vykazoval i zvýšenou odolnost vůči stresům prostředí.

Touto problematikou se již řadu let zabývají vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) - Výzkumné stanice Opočno. Ti se snaží předkládat lesním hospodářům a majitelům lesa ucelené metody řešení, jakým způsobem nejlépe lesy ve vyšších polohách obnovit.

,,Smrkové porosty ve vyšších horských polohách představují nejcitlivější oblasti z hlediska plnění funkci lesa, zejména funkce vodohospodářské, protierozní a rekreační. Tyto funkce nejsou v současnosti snadno finančně ocenitelné, ale mají z ekonomicko-společenského hlediska velký význam a jsou nenahraditelné," vysvětlují členové řešitelského týmu.

Na většině našich pohoří vznikly velké holiny, na kterých se vytvořily extrémní podmínky pro obnovu a růst lesa. V současnosti vznikají nové rozsáhlé holiny především působením extrémních povětrnostních situací (orkán).

V experimentálních výsadbách byla ověřena praktická využitelnost selekce in situ potenciálně strestoleratních klonů pro umělou obnovu lesa. Potvrdil se předpoklad, že vybrané směsi klonů se zvýšenou odolností ke stresům mohou v budoucnu tvořit kvalitní kostru obnovovaných porostů s podstatně větší zárukou plnění funkcí lesa i na extrémních horských lokalitách a kalamitních holinách. Pro získání geneticky nejvhodnějšího sadebního materiálu je doporučena kombinace generativního a vegetativního rozmnožování s využitím selekce in situ v klonových výsadbách v horských oblastech. Postupy pro získání reprodukčního materiálu se zvýšenou odolností ke stresům pro horské podmínky jsou schematicky znázorněny v certifikované metodice, která je volně ke stažení na stránkách VÚLHM.

,,Lze očekávat, že využíváním této metodiky je reálné dosáhnout zvýšení dlouhodobé stability nově zakládaných porostů o 30 procent. Přitom například na území Krkonošského národního parku je rozloha horských hospodářských souborů s dominantním zastoupením smrku (cca 10 000 ha. Při orkánu Kyrill bylo jen na těchto stanovištích v Krkonoších zničeno cca 250 ha lesů. Celková rozloha 8. lesního vegetačního stupně v České republice přesahuje 45 000 ha," upřesňuje řešitel Antonín Jurásek, jenž je zároveň vedoucím opočenské výzkumné stanice.

Pokud se týká ekonomických aspektů, při ceně umělé obnovy 40 - 60 tisíc Kč na hektar může pěstování sadebního materiálu dle metodiky představovat v republikovém kontextu úspory v řádech několika desítek milionů Kč, při extrémních kalamitách (např. Orkán Kyrill) i více.

Podrobné informace k obnově lesa ve vyšších horských oblastech, získávání sadebního materiálu pro založení matečnic a legislativě s tím spojené, pěstební péči atd. jsou ke stažení zde: www.vulhm.cz

http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/LP_1_2011.pdf

http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/LP_3_2011.pdf

Kontakt na řešitele:

Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Ing. Jan Leugner, Ph.D.

RNDr. Jarmila Martincová

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumná stanice Opočno

Na Olivě 550

517 73 Opočno

Tel.: +420 494 668 391

e-mail: jurasek@vulhmop.cz, leugner@vulhmop.cz, martincova@vulhmop.cz

www.vulhm.cz

www.vulhmop.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí