Čtvrtek, 25. července 2024

Cesta džunglí společenské odpovědnosti - 2. díl

CSR (společenská odpovědnost firmy) se už nechápe jako přívěšek podnikání, ale jako jeho podstata.

Cesta džunglí společenské odpovědnosti - 2. díl

ROSTE PORADENSTVÍ V CSR

V poslední době se oblast CSR stává pro řadu subjektů zajímavou platformou podnikání s novým typem poradenství. Více se o CSR mluví, narůstá tendence ji kontrolovat, a to činí trh nepřehledný.

Kdo ovlivňuje společenskou odpovědnost firem v Česku?

1. Organizace občanského sektoru.

Ty mají často na aktivity soukromých společností různé pohledy. Například na to, jako roli by korporace měly hrát ve světě. Dále se liší jejich cíle a to, jak jich dosahovat. Určitá část těchto organizací hrála hlídací roli ve společnosti, proto se jim říká watchdogové organizace (watch dog - hlídací pes). Mohou hlídat práva zaměstnanců, úroveň produktů, služeb... Jejich aktivity sahají přes právní rešerše, vzdělávání, vedení kampaní pro veřejnost. Na začátku 90. let vzniklo takových organizací mnoho a žily většinou z grantů EU. Od roku 2007 se musely s omezením finančních toků více osamostatnit a začalo docházet k větší závislosti na štědrosti firem. Samozřejmě čím větší finanční provázanost s firmami (sponzoring, dárcovství), tím ubývá na síle jejich kritika.

Mezi další organizace občanského sektoru patří i odborové organizace, které zastupují zaměstnance (své členy) při obhajování a ochraně jejich pracovních, ekonomických, sociálních a jiných práv a zájmů vůči zaměstnavatelům.

2. BINGO Business-oriented international Non-Governmental Organization

Je to typ organizací, které mají k soukromým firmám blízko, jsou jimi založeny nebo byznysově orientované. Mezi takové organizace patří například:

Centrum společenské odpovědnosti firem (SOF)

Organizace byla vytvořena na základě iniciativy Svazu průmyslu a dopravy ČR a Institutu svazu průmyslu ČR. Centrum vzniklo v roce 2004 s cílem šířit postoj na trendy CSR z hlediska podnikatelů a seznámit veřejnost s tímto fenoménem. Více informací naleznete na www.sof.cz

Business Leaders Forum (BLF)

Organizace vznikla v roce 1992 a založila webový portál zaměřený na oblast CSR www.csr-online.cz. Je jedním z národních partnerů bruselské organizace CSR Europe, evropské expertní centrály na problematiku CSR. Jejím posláním je prosazování odpovědného podnikání na úrovni EU.

Byznys pro společnost

Platforma oceňuje velké i malé firmy za strategické a projektové CSR řešení. Uděluje v České republice cenu CSR TOP Odpovědná firma. Je národním partnerem a organizátorem evropských cen za CSR pro ČR.

Více informací naleznete na

www.byznysprospolecnost.cz

Asociace společenské odpovědnosti

Ta chce od příštího roku v České republice rozvíjet spolupráci s platformou Global Compact, což je největší platforma společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN.

Společnost pro jakost

Udílí personální certifikáty manažerům společenské odpovědnosti. Zaměřuje se i na veřejnou správu. Každoročně vyhlašuje Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost.

Více informací naleznete na www.csq.cz

3. Nadace a nadační fondy

Nadace můžeme rozdělit na ty, které se zaměřují na podporu vybrané komunity či regionu (tzv. komunitní), dále podnikové (firemní) a ostatní, kam lze zařadit různé nadace zdravotnické, školské, církevní atd.

Firemní nadace a firemní nadační fondy sdružuje v Česku například Fórum dárců, které každý rok pořádá Dárcovský summit, letos na téma "Byznys a charita - pomoc jako nedílná součást života".

Více informací naleznete na http://www.donorsforum.cz.

Přestože v Česku nemají komunitní nadace takovou tradici jako například v Americe, jde o typ spolupráce s firmami, který lze jen doporučit. Podle dat zveřejněných mezinárodní organizací The Worldwide Initiative for Grantmaker Support (WINGS) z roku 2010 bylo na světě 1680 komunitních nadací, které rozdělují stovky milionů dolarů ročně. V USA hrají komunitní nadace důležitou roli v rozvoji veřejného života a zajišťují vysokou míru nezávislosti na státu. V Česku by mohly sehrát svou roli v tom, aby organizace nebyly patologicky závislé na grantech EU. Síla komunitních nadací odráží sílu svobodné společnosti. V roce 2006 vznikla v Česku Asociace komunitních nadací, o které najdete informace na www.akncr.cz.

Nadační část:

Jihomoravská komunitní nadace (podporuje území Břeclavska a Hodonínska)

Komunitní nadace Blanicko - Otavská (se sídlem v Protivíně)

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci (se sídlem ve Vyškově)

Ústecká komunitní nadace(podporuje okresy Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem)

Podpůrná část podporující rozvoj komunitních nadací:

Nadace Veronica

Nadace VIA - dlouhodobě se věnuje rozvoji firemního dárcovství

4. Ratingové agentury

Na konci 20. století vznikla celá řada ratingových agentur, jejichž cílem je systematické hodnocení CSR. O služby agentur mají zájem jednak "uvědomělí" investoři, ale také samotné korporace, které chtějí přilákat pozornost těchto investorů.

5. Ministerstvo průmyslu a obchodu

převzalo gesci CSR k 1. lednu minulého roku. Jak to u státních institucí bývá, zatím zůstalo u zpracování strategického materiálu "Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice".

MLADOU GENERACI ZAJÍMÁ CSR A FÉROVÉ VZTAHY

Zejména mladé lidi zajímá to, jestli firmy podnikají férově. Podle průzkumu Ipsos CSR Research z roku 2012 se ukázalo, že celých 75 % Čechů by chtělo mít o firmách detailní přehled. Do průzkumu se zapojily firmy Česká spořitelna, New World Resources, ČEZ, Telefónica Czech Republic a Vodafone. Reprezentativní vzorek lidí čítal 1031 osob.

Respondenti se domnívají, že by firmy měly vydávat výroční zprávy, například o udržitelném rozvoji, ale vypracované na základě mezinárodní metodiky. Mezi základní očekávání patří: pravdivá komunikace se zákazníky (62 %), ochrana životního prostředí (61 %), zajištění bezpečnosti zaměstnanců (54 %), snižování dopadu provozu firmy na životní prostředí (50 %) a etika podnikání (47 %). Problémem je, že legislativa v oboru je roztříštěná.

Firmy se v oblasti CSR stávají stále uvědomělejší. Nutí je k tomu zákazníci a zaměstnanci. A také lídři vnitřně zrají. Václav Dejčmar, spoluzakladatel RSJ, galerie DOX a majitel modelingové agentury Czechoslovak Models, řekl, že "úspěch je věc relevantní v čase. Důležitá je otázka - jaké jsou hranice vašeho světa? Když se dostaví úspěch, dostaví se další touha". Podle něho "člověk kromě zajištění základních potřeb potřebuje nechat projevit svou identitu. Bez toho si dnes nejde představit ani úspěšnou firmu. Když lidé dělají něco užitečného, tak mají neuvěřitelný vnitřní drive".


NORMY

CSR upravuje řada standardů a ISO norem. Vznikla řada mezinárodních standardů, ale také standardy na úrovni národní. Mezi nejvýznamnější patří:

Global Reporting Initiative (GRI)

Mezinárodně využívaný a vysoce respektovaný standard. Jasně vytyčuje kritéria tak, aby zprávy firem byly srovnatelné jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Koncepce GRI umožňuje ověření i třetí, nezávislou stranou. Nevýhodou GRI je, že se zaměřuje téměř výhradně na výsledky firmy a také to, že ignoruje určité předpoklady pro zlepšování oblasti společenské odpovědnosti. GRI umožňuje měřit všechny oblasti její působnosti. Pokud firma obstojí v metodice GRI, nemusí hledat žádnou jinou metodiku, je respektovaná i firmami kotovanými na burze. Standard GRI funguje na trhu 20 let a je prověřený.

ISO 28000

Standard pro systém řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců. Představuje pro společnosti způsob, jak rozeznat základní aspekty bezpečnosti řízení dodavatelského řetězce, jako je například financování, výroba, IT infrastruktura, ale i zabalení, skladování a přeprava zboži.

Standard LBG (London Benchmarking Group)

LBG je mezinárodní systém měření a benchmarku filantropických aktivit firem. Standard definuje náklady, které společnost vynaložila na veřejně prospěšné projekty. Měří dlouhodobý i krátkodobý účinek konkrétní podpory.

Social Accountability 8000

Mezinárodní standard od organizace Social Accountability International (SAI). Jde o renomovaný standard, který potvrzuje certifikát. Je zaměřený na sociální chování firem, hlavně vztahy se zaměstnanci. Zaměřuje se hlavně na pracovní dobu, zdraví, bezpečnost, zamezení diskriminace, práci dětí a mladistvých. V Česku má tento certifikát jen několik firem.

ISO 9001

Jeden z nejtypičtějších a nejběžnějších certifikátů zaměřených na kvalitu. Certifikuje, že firma dodržuje systém managementu kvality, aktivně hledá, co má vliv na její kvalitu zboží a služeb. Jednou ročně musí firma podstoupit dozorový audit. Tento certifikát mají hlavně stavební firmy, které bez něj nedosáhnou na veřejné zakázky.

Metodika KORP (Korektní podnikání)

Jde o ryze český standard podnikání. Slouží jako základ pro hodnocení organizací při vyhlašování Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací. Firmy mohou metodiku využít pro sebehodnocení.

ISO 14001

Norma zaměřená na environmentální ochranu. Organizace se musejí zavázat k neustálému zlepšování svého vlivu na životní prostředí, třeba tím, že využijí nejlepší dostupné technologie.

ISO 26000

Mezinárodní norma vydaná Guidance on Social Responsibility. Není určena pro certifikaci, ale je doporučující. Platí celosvětově.

AUTOR: Hana Kejhová

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů