Plzeňáci třídí i hliníkové plechovky

21. prosinece 2014
Plzeňáci třídí i hliníkové plechovky

Úřad městského obvodu Plzeň 1 připravil letos pro občany obvodu novinku v oblasti třídění komunálního odpadu. Od září letošního roku mají občané možnost do žlutých kontejnerů spolu s plasty házet i hliníkové plechovky od piva a různých nápojů. Jedná se tedy pouze o nápojové hliníkové obaly. Do kontejnerů není možno vhazovat obaly od plechovek.

Na žlutých kontejnerech pro sběr plastů jsou veškeré informace vyznačeny logem:Dále bychom chtěli naše spoluobčany upozornit na možnost vhazování nápojových kartonů (krabice od mléka, džusů apod.) do modrých kontejnerů na sběr papíru.Městský obvod Plzeň 1 je zapojen do systému EKO-KOM od roku 2002: Základním cílem zákona o obalech je komplexně řešit problematiku obalů a obalových odpadů. Zákon stanoví povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů, což mají podle zákona osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, tzn. vyrábějí, dovážejí nebo prodávají. Osoby, jež mají tuto povinnost, přispívají svými finančními prostředky do systému EKO-KOM, z něhož se pak obcím přispívá na sběr, třídění a recyklaci. V praxi to znamená, že čím více separovaného odpadu se v obvodu sebere, tím vyšší finanční příspěvek obvod na tuto činnost obdrží. Za celkové množství odpadu a bonus za hustotu sběrné sítě obvod obdržel odměnu za 1. pololetí roku 2014 ve výši cca 3.100.000,- Kč. Za rok 2013 činil příspěvek od společnosti EKO-KOM 5.870.158,- Kč. Finanční prostředky se opět použijí na zajištění tříděného odpadu.

ZDROJ:plzen.cz, upraveno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů