Neděle, 14. července 2024

Webináře (on-line semináře) 2015

Kapacita virtuální místnosti 100 účastníků (kdo dřív přijde, ten dřív ...)

Webináře (on-line semináře) 2015

23.01.2015 - Sinice

Popis webináře: Jsou pořád s námi a sezona se blíží ... Stručné zhodnocení akce Vranovská přehrada. Kromě sběru sinic jako škodlivé biomasy existují i další metody pro potlačování masového rozvoje sinic.

27.02.2015 - Úprava vod pro prádelenský průmysl

Popis webináře: Zkušenosti z úpravy vod pro prádelenský průmysl.

03.04.2015 - Objekty na stokových sítích - ČS a OK

Popis webináře: Odprezentována bude problematika čerpacích šachet (jejich navrhování a provoz) a

odlehčovacích komor, včetně ekonomiky výstavby a dále i novinek pro rok 2015.

30.04.2015 - Úprava pitných vod

Popis webináře: Progresivní technologie při úpravě pitných vod.

29.05.2015 - Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu

Popis webináře: Stále více se v budoucnosti budeme potkávat v souvislosti s čištěním vod i

s problematikou zápachu a jeho řešením. Mezi nejúčinnější technologie pak patří systémy na principu

fotokatalytické oxidace.

S rozvojem technologií pro ČOV s obcí je třeba také řešit otázky minimalizace produkce kalů a ekonomiky jejich zpracování - touto problematikou se bude zabývat druhá část přednášky.

26.06.2015 - Průmyslové ČOV, Energie, OZE

Popis webináře: NEW je akronym pro nový přístup k čištění vod zohledňující minimalizaci spotřeby

vody a její recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění odpadních vod - tj. jak úspory

ve spotřebě, tak i získávání tepla a el. energie z odpadních vod.

31.07.2015 - Čistírny odpadních vod pro skupiny domů a menší obce - (decentrál) od vegetačních

ČOV po membrány - návrh a realizace, měření průtoku, dálkový přenos informací o provozu

Popis webináře: V rámci webináře budou představena řešení čištění odpadních vod jak pro

individuální stavby, tak i pro skupiny staveb a malé obce. Dtto i pro skupiny čistíren a jejich dálkové

řízení a ovládání.

28.08.2015 - Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech - šedé vody - energie i voda +

lapáky tuků - automat (AS-GW AQUALOOP, AS-SiCLARO, AS-FAKU), srážkové vody

Popis webináře: V duchu udržitelnosti tj. při snížení nákladů na vodu a teplo lze realizovat

rekonstrukce a nové zdravotně technické instalace. Použitá voda představuje nemalý a využitelný

zdroj energie. Další úspory je pak možno v souvislosti s vodou hledat i při její recyklaci nebo využití

srážkové vody na splachování WC, apod. Nejekonomičtější je pak provedení změny v době

rekonstrukce nebo při realizaci nových staveb. Odprezentovány budou i nové výrobky v této oblasti -

lapáky tuků se zvýšenou účinností, výměníky, zařízení na recyklaci vod.

25.09.2015 - Objekty parkovacích ploch - HDV, předčištění, odlučovače lehkých kapalin a zásak

Popis webináře: Další z webinářů o hospodaření se srážkovými vodami. Na programu je zopakování

zásad a pak představení nových poznatků a nových ekonomických blocích používaných k vytváření

akumulačních prostor v podzemí.

30.10.2015 - Flotace a další procesy pro průmyslové vody

Popis webináře: Představení kompletní řady flotačních jednotek a praktických realizací.

27.11.2015 - Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod

Popis webináře: V rámci webináře budou představeny výsledky sledování provozu pro inovovaný septik (AS-ANASEP), zemní filtr (AS-ZEON) a sestavu složenou z těchto prvků určenou pro objekty s nepravidelným, přerušovaným užíváním. Dále bude představena nová domovní ČOV na principu aktivace a jednotlivé typové prvky vegetačních ČOV vhodné pro větší vegetační ČOV s vertikálním průtokem.

18.12.2015 - Nové výrobky a technologie pro rok 2016

Popis webináře: Bilancování roku 2015 - aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2016.

Nové výrobky, nové technologie.

Bližší informace k jednotlivým webinářům najdete na: http://www.asio.cz/cz/seminare. Přihlášky, dotazy prosím směřujte na plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 192.

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00.

Link pro vstup do virtuální místnosti (funkční bude cca 20 minut před zahájením): https://seats.applicloud.com/room/asio-spol-sro

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů