Pondělí, 22. července 2024

100 veřejných CNG stanic už letos

100 veřejných CNG stanic už letos

V příštích letech se CNG zcela jistě bude stále více prosazovat. Koncem února budou mít řidiči možnost natankovat již v ČR u 80 veřejných CNG stanic. Bezpochyby v letošním roce dosáhne ČR počtu 100 stanic. Kromě pravidelných přírůstků CNG stanic plynárenských společností Vemex, E.ON Energie, RWE Energo aj. otevřou jen v letošním roce více než desítku dalších stanic společnosti Bonett Gas Investment a Vítkovice Doprava. Přibývají i CNG stanice dalších soukromých investorů. Podrobnosti o lokalitách těchto stanic, stejně jako o CNG a Národním akčním plánu čistá mobilita, zazní dnes na mezinárodní konferenci NGV 2015, která je již tradičně každoročně největší konferencí o CNG a LNG v ČR. Konferenci poskytlo záštitu Ministerstvo životního prostředí.

Téměř 50 procent všech veřejných CNG stanic postavily v ČR plynárenské společnosti. ,,Počtu jedné stovky veřejných CNG stanic dosáhne ČR možná už kolem poloviny letošního roku," říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS a místopředseda představenstva E.ON Energie, která právě plánuje do roku 2018-19 postavit v ČR celkem 40 CNG stanic. Největším prodejcem CNG na tuzemském trhu je RWE Energo, která má více než 17ti procentní podíl prodeje CNG na trhu. V roce 2014 společnost prodala celkem 5,146 milionů m3 CNG z celkové spotřeby CNG v ČR (29,912 m3). ,,Abychom si pozici lídra udrželi i nadále, musíme posílit síť našich plnicích stanic. Proto spolupracujeme s několika partnery a máme smluvně zamluven takový počet lokalit, abychom reálně mohli postavit a provozovat 50 veřejných CNG plnicích stanic," říká jednatel RWE Energo Zdeněk Kaplan. ,,V letošním roce otevřeme dalších 9 nebo 10 veřejných CNG stanic a v roce 2016 už i první LNG stanici," říká Hugo Kysilka, marketingový ředitel Vemex. ,,Zkapalněním se objem zemního plynu zmenší třikrát více, než jeho stlačením (CNG), a vůz na zkapalněný LNG tedy ujede třikrát větší vzdálenost, než vůz se stejně velkou nádrží na CNG. To je výhodné zejména pro dálkovou nákladní dopravu a tak vznikají v Evropě tzv. modré koridory, strategicky umístěné LNG stanice, a na tom se chceme podílet," dodává Hugo Kysilka.

Ani přechodně nižší cena nafty a benzinu neodrazuje firmy i soukromníky od nákupu CNG vozidel. Cena klasických paliv by musela být nižší než 20 korun, aby se cena s CNG srovnala. Čerpací stanice totiž udávají cenu CNG za kilogram, což není ekvivalent ceny litru benzinu. Ekvivalent je zhruba 18 Kč (cenu 26 Kč/kg je nutné ještě vydělit číslem 1,4 - 1 litr benzinu odpovídá 1,4 kg zemního plynu). ,,Kromě ceny paliva i provoz vozidel na CNG vychází levněji, vozy mají navíc nulovou silniční daň a firmy si také pořizují vozidla i kvůli tzv. neviditelným ztrátám, které činí někdy 10 až 15 procent na celkových výdajích firem za paliva," říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS. ,,Zemní plyn zkrátka nelze zcizit," dodává Jan Ruml.

V České republice jezdí dnes už téměř 9 tisíc CNG vozidel a rychle přibývají i ve světě. V Itálii již jezdí 880 tisíc CNG vozidel, 400 tisíc na Ukrajině, 100 tisíc v Německu, 50 tisíc ve Švédsku aj. Nejrychleji přibývají v Asii a Jižní Americe. V Argentině přibylo jen za loňský rok téměř 180 tisíc vozidel.

ČR má také jedno prvenství v CNG. Na české trati, mezi Opavou a Hlučínem, zahájil provoz v lednu tohoto roku osobní vlak tažený CNG lokomotivou. Ta patří k nejvýkonnějším svého druhu v Evropě a vyvinula ji společnost Vítkovice Doprava. Jde o první nasazení lokomotivy s pohonem na CNG v celé střední Evropě.

Autobusem roku 2015 se stal MAN Lion's City GL na CNG. ,,CNG výrazně šetří životní prostředí a tak v Evropě přibývají spolu s osobními vozy i autobusy. Město Madrid, které již má více než 700 CNG autobusů, si pořídilo v lednu 2015 dalších 42," říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

CNG je dnes ekologicky nejšetrnějším palivem a tak nesporně konferenci NGV 2015 zahájí ministr životního prostředí Richard Brabec. Nejnovější evropské statistiky a trendy přijel na konferenci NGV do ČR sdělit i Lennart Pilskog, generální sekretář NGVA Europe - organizace, která sdružuje už 151 společností a sdružení (ze 42 zemí) zabývajících se CNG a LNG. Významným hostem konference je Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu. O Národním akčním plánu čistá mobilita pohovoří náměstek ministra z Ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Kompletní nabídku CNG vozů značky ŠKODA představí dnes Ondřej Všianský, fleet manager ŠKODA Auto. Významným hostem této konference je Radim Šrám, mezinárodně uznávaný vědecký pracovník z Akademie věd, který se už 25 let věnuje vlivům znečištění ovzduší na zdravotní stav populace a který mimo jiné řekl: ,,Koncentrace benzo[a]pyrenu, který se nachází v automobilových výfukových plynech, jsou dlouhodobě překračovány u 60 procent populace ČR. Benzo[a]pyren je silně karcinogenní. Představuje nejvýznamnější riziko znečištěným ovzduším u nás. A největší zátěž benzo[a]pyrenu ve velkých městech způsobuje právě doprava."


Počet veřejných CNG stanic (členů ČPS) ke dni 28.2.2015 na území ČR

VEMEX 13

Bonett Gas Investment 12

RWE Energo 9

Vítkovice Doprava 9

E.ON Energie 7

Pražská plynárenská Správa majetku 5

Celkem počet VŠECH veřejných CNG stanic ke dni 28.2.2015 na území ČR 80

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů