Neděle, 14. července 2024

Náměstek Kříž v Bruselu jednal o klimatu a energetice

Náměstek Kříž v Bruselu jednal o klimatu a energetice

Na Radě pro životní prostředí prodiskutovali ministři států osmadvacítky evropskou pozici na konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která proběhne na přelomu listopadu a prosince v Paříži. Ministři také schválili příspěvek, s nímž se EU hodlá zapojit do mezinárodního snižování emisí skleníkových plynů v rámci dohody, která by měla být letos v Paříži přijata. Českou republiku v Bruselu zastupoval náměstek ministra Jan Kříž.

,,Česká republika podpořila kompromisní návrh redukčního příspěvku EU a jejích členských států ve výši 40 % snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Právě takový příspěvek je od vyspělých průmyslových zemí očekáván i na základě aktuálních vědeckých poznatků," komentuje náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž. A pokračuje: ,,Z pohledu České republiky je nutné, aby budoucí mezinárodní dohoda obsahovala redukční závazky pro všechny smluvní strany. Tedy aby i ostatní hlavní producenti emisí skleníkových plynů, především země G-20, vystoupili s obdobně ambiciózními redukčními závazky. Tento krok považujeme pro dosažení připravované globální dohody o ochraně klimatu v Paříži za zcela klíčový."

S ochranou klimatu úzce souvisí i téma Energetické unie, které bylo také na dnešním programu Rady. Evropská komise prezentovala svůj návrh strategie k vytvoření odolného energetického trhu s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu, který zveřejnila 25. února 2015. Ministři následně vedli diskuzi o potenciálu nízkouhlíkových řešení a jejich příspěvku k vybudování Energetické unie.

Ministři dále zhodnotili dosavadní průběh mezinárodních jednání k přípravě Summitu OSN k agendě globálního rozvoje po roce 2015, který proběhne v září 2015 v New Yorku. Summit by měl završit proces dojednávání tzv. Cílů udržitelného rozvoje.

V návaznosti na probíhající jednání pod Montrealským protokolem Evropská komise informovala o umožnění postupného omezování částečně fluorovaných uhlovodíků (HFC látky) na celosvětové úrovni i o způsobu jeho financování. Závěrem jednání se Rada zabývala problematikou úbytku půdy - zamezování její propustnosti a jejím zastavováním, což je závažný problém dnešní Evropy. Jak dodává náměstek Kříž: ,, V České republice poslední dobou velmi řešíme úbytek půdy, zvláště zemědělské, proto otevření tohoto tématu velmi vítáme."

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů