Pondělí, 22. července 2024

Obnovitelné zdroje energie snižují emise skleníkových plynů v EU

Obnovitelné zdroje energie snižují emise skleníkových plynů v EU

Využívání energie slunce, větru, biomasy a dalších obnovitelných zdrojů (OZE) v EU vzrůstá. Jedná se o významnou hnací sílu poklesu uhlíkové náročnosti ekonomiky a tím i emisí skleníkových plynů. Rozvoj technologií využívajících OZE může v případě pokračující politické podpory pozitivně ovlivnit výkon ekonomiky a zaměstnanost. Bez využití OZE by byly emise skleníkových plynů celé EU v roce 2012 o 7 % vyšší, než tomu bylo ve skutečnosti, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Nepříznivý trend však byl zaznamenán v dopravě, kde je využití OZE nedostatečné a navíc v roce 2013 ve zhruba polovině členských zemí a v EU jako celku pokleslo.

Dalším efektem používání OZE je růst energetické bezpečnosti, a to díky poklesu závislosti na fosilních zdrojích, které většina zemí EU dováží. Zpráva EEA uvádí, že bez obnovitelných zdrojů energie by byla spotřeba fosilních paliv v roce 2012 o 7 % vyšší, spotřeba uhlí, jehož spalování způsobuje největší zátěže životního prostředí, by byla vyšší o 13 %. ,,Úroveň využívání obnovitelných zdrojů je významným úspěchem, který EU v posledních letech zaznamenala", komentuje výsledky zprávy výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx (více zde).

Podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v EU v roce 2013 dosáhl 15 %, cíl 12 % do roku 2015 stanovený evropskou legislativou tak byl s předstihem splněn. Schválené cíle pro roky 2020 jsou 20 % energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie, respektive 27 % do roku 2030. Využívání OZE se však značně liší mezi jednotlivými členskými zeměmi. Zatímco ve Švédsku, Litvě, Finsku a Rakousku zaujímá OZE více než třetinu celkové konečné spotřeby energie, v Nizozemsku, Spojeném království a Lucembursku to není ani 5 %.

Zdroj: CENIA

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů