Neděle, 3. března 2024

Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v kompetenci Ministerstva zemědělství

Od 1. března 2014 se finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytují na základě ustanovení nařízení vlády č. 30/2014 Sb

Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v kompetenci Ministerstva zemědělství

o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Od 1. ledna 2015 nastaly v poskytování příspěvků na hospodaření v lesích a příspěvků na vybrané myslivecké činnosti změny na základě nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. K dalším změnám dochází 1. dubna 2015, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády č. 51/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.

Ministerstvo zemědělství připravilo metodický postup, který nabízí žadatelům souhrnné informace a praktický návod k čerpání těch finančních příspěvků, jejichž poskytování je v kompetenci Ministerstva zemědělství:

  • finanční příspěvky na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
  • finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů,
  • finanční příspěvky na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů,
  • finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb,
  • finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců.

Přílohy

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů