Pondělí, 22. července 2024

Poptávka po stříbře roste

Poptávka po stříbře roste

Svět ročně spotřebuje miliardu uncí stříbra

Poptávka po ,,zeleném" stříbře roste: v roce 2018 padne pouze na fotovoltaiku až 109 mil. uncí

Roční celková poptávka po stříbru se minulý rok pohybovala kolem jedné miliardy uncí. Největší podíl v tomto objemu zaujímá stříbro pro průmyslové využití, dosahuje téměř 55 %. Nejsilnějším spotřebitelem tohoto drahého kovu je v současné době Čína, a to zejména v elektrotechnickém a elektronickém sektoru a rovněž při výrobě ethylenoxidu, kde se stříbro používá jako katalyzátor. V České republice se podle největšího zpracovatele drahých kovů na tuzemském trhu, společnosti SAFINA, ročně zpracuje kolem 160 tun stříbra. Respektovaná organizace Silver Institute odhaduje, že do roku 2018 dojde na globální úrovni až k 27% nárůstu poptávky po tomto drahém kovu.

,,Světová těžba stříbra dosahuje ročně přes 800 milionů uncí, tvoří tak většinový podíl celosvětové nabídky, zbytek tržní nabídky zajišťuje recyklace a dodatečné vládní prodeje," uvedl Martin Bouša, marketing executive s odpovědnostní za inovace ve společnosti SAFINA. Podle statistik Silver Institute je největším producentem stříbra Mexiko (170 mil. uncí), následované Peru (120 mil. uncí), Čínou (120 mil. uncí), Austrálií (60 mil. uncí) a Ruskem (45 mil. uncí). Peněžní náklady na primární těžbu stříbra odpovídají přibližně 9 dolarům na jednu unci.

Nejvíce stříbra se spotřebuje na výrobu fotovoltaiky tj. solárních panelů. V tomto sektoru by se v roce 2018 mělo podle Silver Institute spotřebovat až 109 mil. uncí tohoto drahého kovu. Dalšími klíčovými odvětvími jsou výroba pájek a slitin s odhadovanou spotřebou stříbra v příštích třech letech až 88 mil. uncí. Na třetím místě je automobilový průmysl s odhadovanou spotřebou 71 mil. uncí stříbra. Následuje výroba baterií, ethylenoxidu, průmyslových ložisek, tištěného inkoustu a využití stříbra ve zdravotnictví a pro účely čistění vody.

,,Role stříbra je díky jeho jedinečným fyzicko-chemickým vlastnostem v průmyslu de facto nezastupitelná. Rostoucí využití tohoto drahého kovu je pak zejména v tzv. zelených technologiích, protože napomáhá k ochraně životního prostředí. Stříbro dnes například nahrazuje používání chemikálií pro čistění vody či snižuje množství spotřebovávané energie v průmyslu a domácnostech," doplňuje Martin Bouša.

Solární energie

Solární energie je efektivní alternativou k fosilním palivům, jejichž omezený výskyt a efekty znečištění jsou a během následujících let budou rostoucím problémem. Globální trend naznačuje rozšíření solární energie od rodinných domů až po korporace a nadnárodní společnosti.

Stříbro je základní složkou fotovoltaických článků, jež zachycují sluneční paprsky a přeměňují je v elektrickou energii. Při výrobě fotovoltaických článků z krystalického křemíku (cca 90 % všech vyrobených článků) se používá stříbrná pasta. Silver Institute uvádí, že do roku 2016 se v solární energii předpokládá spotřeba přibližně 70 milionů uncí stříbra a v roce 2018 to bude o dalších 40 mil. uncí více.

Fotovoltaika představuje silný trh pro spotřebu stříbra. Od roku 2013 dochází k prudkému růstu počtu instalací v asijsko-pacifickém regionu, především v Číně. Stejně tak velký potenciál představuje Jižní Amerika a Afrika. V Evropě a nejsilněji asi v Německu dochází k pokračujícímu nárůstu v instalování nových fotovoltaických kapacit. ,,Blízký východ a severní Afrika jsou symbolem obrovského a zatím stále nevyužitého potenciálu. Zmíněné technologie se tam stávají dostupnými jen pomalu, takže je to spíše potenciál pro budoucí léta. Naopak jiné regiony už představily svoje jasnější představy o využití fotovoltaiky, např. podle posledních vyjádření je cílem indické vlády vytvořit z této země během následujících tří desetiletí globálního lídra ve využití solární energie," upřesňuje Martin Bouša.

Stříbro při čištění vody

Další klíčové využití stříbra je v milionech čističů vody, jež se každoročně prodají. Stříbro zabraňuje rozšíření bakterií a řas ve filtrech a umožňuje správný průběh čištění, protože zbavuje pitnou vodu bakterií, chloru, trihalometanů, olova, dalších částic a zápachu. Podobně jako kyslík působí stříbro jako silný čistič, jenž nabízí alternativu k jiným dezinfekčním systémům.

,,Ionty stříbra začínají být také přidávány do systémů čištění vody v nemocnicích, komunálních čističek vod, bazénů a lázní. Stříbro zároveň zabíjí bakterie způsobující tzv. legionářskou nemoc. Tyto bakterie vznikají při nahromadění vody v potrubí, přípojkách a vodních nádržích," doplňuje Martin Bouša.

V rozvojových zemích jsou hlavním problémem nemoci z vody. Ačkoliv je stále třeba objevit plný rozsah, v jakém může stříbro pomoci vyřešit problematiku čisté pitné vody, pokračující výzkum ukazuje, že použití stříbra bude pro globální zásobování vodou klíčové.

Stříbro v oknech a ve skle

Postříbřená zrcadla jsou již dlouhou dobu oblíbeným prvkem v domácnostech, ale stále ještě značná část populace není seznámena s ,,neviditelným" stříbrem neboli transparentní vrstvou stříbra, jež dává termálním okenním tabulím schopnost odrážet horké letní slunce ven a zároveň udržovat vnitřní teplotu. Tato relativně nová technologie sehrává zásadní roli v moderním stavebnictví, protože podporují ekologické a ekonomicky úsporné bydlení.

Silver Institute uvádí, že v domácnostech v USA je každý rok využito přes 250 milionů čtverečních stop postříbřeného skla. Specifický druh dvojitého okenního skla dnes dokáže odrazit až 95 % slunečních paprsků, což podstatně snižuje náklady na chlazení a spotřebu energie. Stříbrem potažené polyesterové desky využívané k dovybavení oken jsou další oblíbenou metodou pro snížení pronikání světla. ,,S rostoucími náklady na energii a neustále vysokým zájmem o životní prostředí je pravděpodobné, že v příštích letech popularita skleněných výrobků s vrstvou stříbra poroste," uzavírá problematiku Martin Bouša.

ZDROJ: SAFINA,B.Dlabáčková

Světová nabídka a poptávka stříbra (v milionech uncí) Zdroj: Silver Institute

Nabídka

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Těžba

613,6

639,7

642,7

666,1

683,1

713,8

750,6

754,6

792,3

819,6

Čisté vládní prodeje

61,9

65,9

78,5

42,5

30,5

15,6

44,2

12,0

7,4

7,9

Zlomkové stříbro

198,6

202,5

206,0

202,9

200,7

199,7

225,5

258,7

252,6

191,8

Objem hedgingových služeb

-2,0

45,9

-11,6

-24,1

-8,7

-17,4

50,4

12,2

-47,0

-41,3

Celková nabídka

872,0

954,1

915,6

887,3

905,7

911,7

1 070,7

1.037,6

1.005,3

978,1

Poptávka

Šperky

187,1

187,9

176,0

183,2

178,2

177,3

190,6

183,4

181,4

198,8

Mince & slitky

53,0

51,5

48,7

51,2

187,7

87,9

146,1

212,6

139,3

245,6

Stříbrné výrobky

68,1

69,4

63,2

61,3

59,5

54,2

52,6

48,1

44,6

50,0

Průmyslová výroba

608,9

637,1

645,2

656,7

651,3

540,2

643,2

624,8

589,1

586,6

...z toho elektronika a elektrotechnika

191,8

211,1

223,1

239,8

245,5

203,1

272,6

260,6

237,0

233,9

...z toho pájení a slitiny

48,9

52,4

54,4

58,1

61,3

53,3

60,6

62,4

60,3

62,4

...z toho fotografický sektor

178,8

160,3

142,2

117,0

100,2

78,4

68,8

61,7

54,4

50,4

...z toho další průmysl

189,4

213,2

225,4

241,9

244,4

205,4

241,2

240,0

237,4

240,0

Fyzická poptávka

917,1

945,9

933,1

952,3

1076,7

859,5

1032,6

1068,9

954,4

1081,1

Fyzický přebytek/deficit

-45,1

8,2

-17,5

-65,0

-171,0

52,2

38,1

-31,3

51,0

-103,0

Změna elektronicky obchodovaných zásob

0

0

157,8

54,8

101,3

153,8

132,6

-24,0

55,1

1,6

Změna burzovních (tj. fyzických) zásob

-20,3

15,9

-9,0

21,5

-7,1

-15,3

-7,4

12,2

62,2

8,8

Čistá bilance

-24,8

-7,7

-166,3

-141,3

-265,2

-86,3

-87,1

-19,4

-66,3

-113,3

Cena stříbra
(průměr Londýn US$/oz)

6,658

7,312

11,549

13,384

14,989

14,674

20,193

35,119

31,150

23,790

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů