Pondělí, 22. července 2024

Veolia Energie ČR potvrdila systematický přístup k snižování nákladů a emisí, Bureau Veritas udělila certifikát podle nové normy ISO 50001 - Energetický management

Slavnostní předání certifikátů proběhlo za přítomnosti představitelů Bureau Veritas a Veolie Energie ČR v sídle společnosti v Ostravě

Veolia Energie ČR potvrdila systematický přístup k snižování nákladů a emisí, Bureau Veritas udělila certifikát podle nové normy ISO 50001 - Energetický management

Energie se pro společnosti stává klíčovou oblastí. Úspora energie znamená úsporu provozních nákladů a rovněž zahrnuje snížení emisí skleníkových plynů. Představuje tak větší péči o přírodní zdroje. Jedná se o konkrétní činy pro společnosti, které se snaží prosadit a přispět k udržitelnému rozvoBzureji.

ISO 50001 je novým celosvětovým standardem v oblasti managementu hospodaření s energií spolu s požadavky na zavedení energetické politiky s konkrétními cíli pro zlepšení energetické účinnosti. Standard lze snadno začlenit do existujících systémů managementu kvality, bezpečnosti a životního prostředí ve všech typech organizací, které se snaží sledovat a zlepšovat svou energetickou účinnost.

Získáním certifikátu ISO 50001 Veolia Energie ČR prokazuje systémový přístup k plnění svých cílů, především snižování energetické náročnosti jak vlastních výrobních procesů a zařízení, tak i procesů a zařízení svých zákazníků. Pomáhá svým zákazníkům dosahovat výrazných úspor také díky neustálým investicím do modernizace a zlepšováním všech procesů.

O vysoké úrovni systému a míry společenské odpovědnosti společnosti Veolia Energie, ale i o profesionální připravenosti na náročné audity hovoří Ing. Jakub Kejval, generální ředitel BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol s r.o.: ,,Je mi velkou ctí, že dnes mohu předat, na základě bezvadných výsledků auditu, certifikát ISO 50001 vedení společnosti Veolia Energie ČR. Udělení certifikátu prokazuje vysoký stupeň vyspělosti systému managementu hospodaření s energií."

Pan Renaud de Saint Lager, ředitel pro techniku a výkonnost Veolia Energie ČR, a.s., uvedl: ,,Naše skupina je hrdá na to, že získala tento certifikát, jenž představuje prodloužení každodenního závazku všech zaměstnanců v oblasti energetické účinnosti v rámci služeb pro zákazníky a ochrany životního prostředí."

www.bureauveritas.cz
www.veoliaenergie.cz

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Téměř 62 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce potravin a zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter.

BUREAU VERITAS je průkopníkem systémů managementu hospodaření s energií, akreditaci obdržela od organizace DANAK pro DS2403:2001 v Dánsku a od organizace SWEDAC pro SS627750:2003 ve Švédsku. V České republice je Bureau Veritas akreditována pod ČIA (Český institut pro akreditaci) podle ČSN EN ISO /IEC 17021: 2011. Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:
- certifikace systémů managementu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 5001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.
- certifikace produktů: FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství), UTZ, RSPO, Danube Soya
- verifikace: GHG, inspekce: ISO 17020 - posuzovaní shody PED/TPED v rámci notifikace č.0062

O společnosti Veolia Energie ČR, a.s.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com

Veolia Energie ČR je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepla, elektřiny a dalších energetických komodit. Zároveň je evropským lídrem v poskytování energetických služeb pro města, obce a jejich obyvatele, dále zdravotnická a školská zařízení, průmyslové podniky, veřejné instituce i klienty z terciárního sektoru. Zaměstnává 2 300 zaměstnanců a patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice. Důležitým pilířem firemní strategie je kombinovaná výroba tepla a elektřiny, která je mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí, protože umožňuje zvýšit účinnost zařízení a ušetřit velké množství paliva (až 40 %). Produkce emisí je tak výrazně nižší. V kombinované výrobě tepla a elektřiny je jedničkou v České republice

Kontakt:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů