Neděle, 14. července 2024

Česká republika loni překonala historický rekord ve sběru elektra

Česká republika loni překonala historický rekord ve sběru elektra

V celé České republice se v roce 2014 vysbíralo přes 58 000 tun vysloužilých spotřebičů, které byly předány k recyklaci. Vyplývá to z údajů pěti největších kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektra, které tyto společnosti předaly Ministerstvu životního prostředí.

Za období od roku 2005, kdy u nás byl uzákoněn současný způsob ekologického nakládání se starým elektrem, to znamená historický rekord.

Z největší části se na tomto čísle podílel kolektivní systém ELEKTROWIN. V jeho sběrné síti lidé odevzdali 29 921 tun spotřebičů, což představuje více než 50 % celorepublikového množství.

,,Každý obyvatel ČR tak loni odevzdal k recyklaci 5,53 kg elektrozařízení, náš kolektivní systém od každého převzal 2,84 kila," vypočítává Roman Tvrzník, generální ředitel ELEKTROWIN a.s.

Čísla podle OSN

Podle aktuální zprávy Univerzity OSN, což je program Spojených národů, zaštiťující 15 různých institucí ve třinácti zemích, vzrostla loni celosvětová produkce elektroodpadu meziročně o 5 % a dosáhla 42 milionů tun. To je nejvíc za posledních deset let.

Studie přitom předpokládá, že za tři roky přesáhne roční množství hranici padesáti milionů tun.

Univerzita OSN ale vychází z odlišných údajů. Do celkového množství počítá jak spotřebiče předané k recyklaci, tak vyhozené do směsného odpadu nebo prodané do sběren surovin. To ale v Česku zakazuje zákon.

Podle této studie loni každý Čech v průměru odevzdal nebo vyhodil 14,8 kilogramu elektroodpadu.

Zhruba 60 procent světového elektroodpadu tvoří velké spotřebiče, např. ledničky nebo pračky. V ČR se jich loni sebralo celkem 24 388 tun, tedy přibližně 42 procent celkového evidovaného množství.

12 000 sběrných míst

Stejně jako celá ČR překonal také kolektivní systém ELEKTROWIN v roce 2014 svůj vlastní historický rekord. Ten platil od roku 2009 a měl hodnotu 28 516 tun starého elektra.

Tento výsledek představuje skokový nárůst oproti rokům 2010 a 2012. V tomto období se výsledek pohyboval těsně nad 25 tisíci tunami (25 448 t v roce 2010, 25 036 t v roce 2012). Jen o něco úspěšnější byl rok 2011 s 26 001 t.

V roce 2013 se pak začalo projevovat jak odeznívání finanční krize, tak zejména soustavné úsilí věnované rozšiřování a zkvalitňování sběrné sítě. Konečný součet se zastavil na 27 114 tunách.

,,Sběrných míst až dosud ELEKTROWIN vytvořil přes 12 000," upřesňuje ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWINu Táňa Pokorná.

Velké rozdíly mezi kraji

Velké rozdíly v množství spotřebičů předaných k recyklaci stále panují mezi různými částmi České republiky.

V absolutním množství vysbíraných spotřebičů ve výkazech ELEKTROWINu bezkonkurenčně vede Středočeský kraj s 3469 tunami, druhá Praha dodala loni k recyklaci 3107 tun. Na poslední Karlovarský kraj připadá jen 697 tun starého elektra.

,,Jinou optiku ale nabízí přepočet výsledků krajů na množství jejich obyvatel," upozorňuje Táňa Pokorná. Z tohoto pohledu totiž bezkonkurenčně vede Liberecký kraj, jenž jinak svými 2566 tunami nijak neoslňuje. Každý z obyvatel kraje včetně nejmenších dětí (podle aktuálních údajů je jich 438 767) ale loni odevzdal k recyklaci 5,85 kilogramu elektrozařízení.

ELEKTROWIN a.s. je největším a nejstarším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Funguje už desátým rokem - 21. září 2005 podal návrh na zápis do seznamu výrobců Ministerstvu životního prostředí, rozhodnutí o zápisu do tohoto seznamu nabylo právní moci 5. prosince. Od svého založení ELEKTROWIN již zrecykloval přes 12 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 210 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost není založená za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří na 1 250 sběrných míst v 1 330 městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 500 obcích.Celkově sběrnou síť tvoří více než 12 000 míst zpětného odběru.Více informací naleznete na www.elektrowin.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů