Neděle, 14. července 2024

Natírat a chránit: Alej u Zásmuk dostane příští čtvrtek bílé bezpečnostní pruhy

Natírat a chránit: Alej u Zásmuk dostane příští čtvrtek bílé bezpečnostní pruhy

O sto dvacet reflexních pruhů bezpečnější bude už příští čtvrtek silnice ze Zásmuk do Mlékovic (1). Stromy budou ve čtvrtek a v pátek natírat členové sdružení Arnika, místní organizace Českého svazu ochránců přírody a dobrovolníci. Chtějí tak nejen zvýšit bezpečnost dopravy (2, 3), ale zároveň zachovat více než stoletou alej pro další generace i přírodu a druhy živočichů, které mají v této krajinné dominantě své útočiště. Na bílou barvu pro natírání přispělo přes dvě stě čtyřicet lidí z celého Česka, zejména ale ze středních Čech a Prahy a někteří přijedou stromy natírat osobně. Po zkušenostech z předchozích natírání (4) se ekologové rozhodli, že opět použijí vodou ředitelnou netoxickou bílou barvu Balakryl.

Natírání stromů v aleji začne ve čtvrtek 18.6. v 10:00, pomohou i děti z místní školy.

,,Správa silnic Středočeského kraje přistupuje k údržbě komunikace lemované alejí příliš jednostranně. Před dobrým stavem stromů v aleji upřednostňuje snadnou údržbu, zimní solení a bezpečnost provozu. Výzkumy přitom ukazují, že bílé reflexní pruhy na stromech podél cest významně zvyšují bezpečnost pro řidiče, zejména za tmy nebo při zhoršené viditelnosti. Bezpečnostní pruhy totiž řidičům pomáhají držet správný směr a usnadňují jim navigaci. Navíc každého pokáceného stromu je škoda, protože stromy čistí vzduch, produkují kyslík a utvářejí charakteristický ráz české a moravské krajiny," přibližuje význam akce vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.

,,Historické kořeny alejí u Zásmuk sahají až do 17. století a její vznik je spojován s majitelem zásmuckého panství Adolfem Vratislavem ze Šternberka. Lípy se tehdy sázely jako poděkování za odvrácení celoevropské epidemie moru od Zásmuk a dnes jsou považovány za památné. V plánu je zajistit registraci aleje vedoucí ze Zásmuk do Mlékovic jako významného krajinného prvku, což do budoucna zajistí lepší ochranu před kácením," přibližuje dějiny aleje předseda ZO ČSOP Zásmuky Milan Petr.

Lidé alejím pomáhají pravidelně. Na takzvanou Plechovku pro alej v letech 2009 až 2015 přispělo celkem 770 lidí částkou převyšující 350 tisíc korun. Arnika za peníze z darů už v minulosti natřela přes šest set stromů v alejích na severu Moravy, na Zlínsku, ve středních Čechách a zejména na Vysočině. Tamní silničáři pak převzali od nevládní organizace pomyslnou štafetu a další stovky stromů opatřili bezpečnostními pruhy sami.

,,Pomoc občanů rozhodně vítáme. Správa silnic Středočeského kraje o stromy okolo silnic pečuje také a i ze statistik Arniky vyplývá, že v našem kraji stromů u silnic spíše přibývá. Na vytipovaných úsecích pak stromy bílými pruhy označujeme také, označujeme i odrazkami a ve zvyšování pasivní bezpečnosti hodláme nadále pokračovat," říká silniční technik a dendrolog krajské správy silnic Středočeského kraje Jaroslav Hudec.

K dalším způsobům, jak je možné ochránit stromy okolo cest a zároveň účastníky silničního provozu, patří zejména pravidelné a odborné ošetřování stromů, snížení maximální rychlosti v aleji nebo zavedení nové výstražné značky ,,Pozor, projíždíte alejí" - podobně, jako je tomu v sousedním Německu. Návrhy k přírodě šetrných opatření má Arnika na svém webu (2) a zpracovala i koncepční materiály pro zachování alejí v ČR, které jsou ke stažení (5) a které byly zaslány všem příslušným ministerstvům a krajům.

,,Stromy rostoucí v alejích podél silnic bývají viněny z toho, že způsobují dopravní nehody. Příčina je ale jinde, protože je to především nepozornost řidičů, neopatrná jízda a nepřiměřená rychlost jízdy, jak dokládají policejní statistiky. K větší bezpečnosti provozu v alejích může přispět kromě bezpečnostních nátěrů s odrazkami i dopravní značení či instalace svodidel," dodává Klemensová.

Arnika chrání aleje již několik let. Iniciovala vznik petice ,,Zachraňme stromy" požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo více než 35 tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České republice zmizelo více než 166 tisíc stromů.

Nevládní organizace také zpracovala letáky a mapy alejí několika krajůl: Významné a památné aleje Olomouckého kraje, Významné stromy středních Čech a Prahy, Aleje Zlínska - dědictví naší krajiny, Aleje Olomoucka - dědictví naší krajiny a Aleje Vysočiny - dědictví naší krajiny, Cesty k moravským alejím

Poznámky:

(1) Natírat se bude tato alej: http://www.mapy.cz/s/hTYO

(2) Tipy, jak je možné zvýšit bezpečnost dopravy v alejích, nabízí Arnika na http://arnika.org/jak-zvysit-bezpecnost

(3) Podrobnosti a překlad francouzské studie potvrzující, že aleje nejsou příčinou dopravních nehod, jsou k dispozici na http://arnika.org/aleje-nemohou-za-dopravni-nehody

(4) Fotogalerie a video z předchozích natírání alejí a další podrobnosti jsou ve spodní části stránky http://arnika.org/plechovka-pro-alej

(5) Starší celorepubliková koncepce, kterou obdržela patřičná ministerstva, je ke stažení na http://arnika.org/koncepce-stromoradi-v-ceske-krajine

Letošní aktualizovaná koncepce pro Moravskoslezský kraj, která bude krajům rozeslána v nejbližších dnech, je ke stažení na http://arnika.org/aleje-moravskoslezskeho-kraje-publikace

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů