Pondělí, 22. července 2024

129 černých skládek, to je bilance Hradce Králové za minulý rok

129 černých skládek, to je bilance Hradce Králové za minulý rok

Necelých třicet milionů korun vydaly Technické služby Hradec Králové i v loňském roce na úklid a čištění města. V součtu zde bylo za loňský rok například zameteno 2662 km vozovek a od plevelu očištěno 128 km obrub. Zametací vozy z vozovek celkem odklidily 1337 tun smetků. Z 1938 kilometrů vloni uklizených chodníků a cyklostezek se podařilo odstranit 510 tun smetků. Technické služby se úklidu a pestré škále svých činností věnují každý den a jsou schopny operativně zajistit potřebnou péči jak v zimě, tak ve zbytku roku. Po výsledcích jejich práce však neustále šlapou i v Hradci Králové vandalové a nezodpovědní jedinci.

Kromě nákladů na běžnou roční údržbu byly technické služby v loňském roce nuceny z důvodu dožilé techniky nakoupit nové univerzální stroje. ,,Personál je operativně nasazován na potřebné práce dané sezóny, což znamená, že v zimě je drtivá většina zaměstnanců v ulicích, kde pomáhá i ručně zmírňovat následky zimy. Ve zbývajících částech roku se zaměstnanci věnují péči o majetek města dle střediskové příslušnosti," vysvětluje víceúčelové nasazení svých zaměstnanců ředitel technických služeb Jiří Henzl. Čísla za uplynulý rok, která byla dnes předložena i radním města, hovoří jasně.

Kromě tisíců najetých kilometrů kvůli čištění vozovek i chodníků se technické služby musely postarat například také o čištění 313 zastávek MHD, k čemuž využily strojní techniku v podobě moderního vysavače. ,,Dvaadvacet zastávek v centru města bylo uklízeno denně, a to i ručně. Za celý rok se pak součet úklidů zastávek MHD vyšplhal po celém městě na 14 405. Z tohoto úklidu technické služby nasbíraly více než šest tun odpadu," vypočítává Jiří Henzl. Kromě zastávek se technické služby věnují i úklidu 69 dětských hřišť a 9 mlhovišť, které mají ve správě. Ruční čištění centra města přineslo za uplynulý rok až 40 tun odpadu, k tomu technické služby zbavily městské příkopy a vodoteče necelých pěti tun nepořádku.

Technické služby si musely v loňském roce poradit i se 129 černými skládkami, z nichž odvezly více než 13 tun odpadu.,,Hradečané přitom mohou využívat bezplatně hned několika sběrných dvorů po městě. Navíc Hradecké služby, společnost s majetkovou účastí města, občanům přistaví dvakrát ročně velkoobjemové kontejnery téměř do všech frekventovanějších lokalit po Hradci Králové. Není tedy žádný důvod tajně a navíc v rozporu se zákonem odpady hyzdit město a okolí," říká náměstkyně primátora Romana Lišková, která je zodpovědná za majetek města a městské organizace. Obecně však stále platí, že následky vandalství a úklid veřejných prostranství po nezodpovědných občanech zasahují do veřejného rozpočtu výrazným způsobem. ,,Město pak musí řešit odstraňování takového počínání z veřejných rozpočtů, na což doplácejí i Ti, kteří jsou zodpovědní a dodržují vyhlášky a obecně platné předpisy," uzavírá Romana Lišková.

ZDROJ: www.hradeckralove.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů