Neděle, 14. července 2024

Češi vzali recyklaci elektra za svou - jsou v ní čím dál lepší

Za 10 let působení ASEKOL recykloval již pět Titaniků a uspořil přes 12 miliard korun

Češi vzali recyklaci elektra za svou - jsou v ní čím dál lepší

Před deseti lety začala v Česku platit povinnost zpětného odběru elektrozařízení. Češi se evropské směrnici přizpůsobili velmi rychle: za deset let odevzdali neziskové organizaci ASEKOL 137,4 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tedy stejně, kolik by vážilo 5 Titaniků nebo 25 000 afrických slonů. Recyklací elektroodpadu došlo také k úsporám přesahujícím 12 miliard korun, což by stačilo na nákup devíti zbrusu nových letadel Boeing 737. ASEKOL jako první zavedl speciální kontejnery na drobný elektroodpad, díky nimž výběr malých elektrospotřebičů narostl o 50 procent.

Kolektivní systém ASEKOL se zpětnému odběru elektrozařízení k recyklaci věnuje od okamžiku, kdy Česká republika 13. srpna 2005 přijala příslušnou evropskou směrnici. Za tu dobu dokázal objem vrácených spotřebičů více než ztrojnásobit: v prvním roce fungování odevzdali lidé 5 500 tun elektroodpadu, loni to bylo téměř 17 000 tun. Recyklace přitom přináší výrazné ekologické úspory: šetří vodou, snižuje spotřebu ropy a těžbu vzácných kovů. Díky recyklaci se za 10 let ušetřilo například přes 7 miliard litrů vody, což je dostatek vody pro město velikosti Plzně na celý rok. Výrazná je rovněž úspora elektřiny - 137,4 tisíc tun recyklovaných spotřebičů ušetří 1 595 GWh elektřiny. To je více energie než dokázala jaderná elektrárna Temelín vyprodukovat v roce 2001 nebo za jeden měsíc momentálního provozu.

Snadná recyklace = úspěšná recyklace

Když před deseti lety začal platit zákon o zpětném odběru a recyklaci elektrospotřebičů, třídili Češi něco málo přes 2 kilogramy elektrozařízení ročně. Dnes s 5 kilogramy vráceného elektroodpadu na osobu a rok o čtvrtinu překračujeme závazné evropské směrnice. V zemi působí kolektivních systémů několik, přes ASEKOL projdou ročně desítky tisíc tun vysloužilých spotřebičů. Jedná se o kvalitně a logicky navržený systém, který nabízí značně usnadněné možnosti recyklace.

,,Naší filozofií je recyklaci lidem co nejvíce přiblížit a usnadnit. Pokud se někdo chce chovat ekologicky, mělo by to pro něj být jednoduché a příjemné. Proto jsme během deseti let naší existence přišli s řadou nápadů na snazší recyklaci. Jedním z efektů usnadnění recyklace jsou dopady ve finančních ohledech. Vlivem recyklace došlo za posledních deset let k úspoře přesahující 12 miliard korun, což je částka vyšší než schválený rozpočet ministerstva životního prostředí pro rok 2015," říká Jan Vrba, předseda představenstva společnosti ASEKOL, který stál u zrodu společnosti i zpětného odběru elektrozařízení v Česku.

Firma například jako první v Evropě začala s instalací tzv. červených kontejnerů určených na drobné elektrospotřebiče. Speciální nádoby rozmísťuje vedle dalších barevných kontejnerů určených pro třídění plastu, papíru nebo skla, kam jsou již občané zvyklí odpad odnášet. Díky tomu, že obyvatelé měst již nemusí s každou kalkulačkou, telefonem či domácí tiskárnou jezdit do sběrných dvorů, prudce stoupá objem recyklovaného elektroodpadu. Zatímco v roce 2009 vrátili lidé zhruba 3 700 tun drobných spotřebičů, loni to bylo již přes 5 500 tun. Další typy sběrných nádob nabízí ASEKOL do škol, obchodních center, kancelářských budov či přímo do prodejen. Celkově mohou čeští občané odevzdat staré spotřebiče na téměř 17 000 místech.

Češi lídry střední a východní Evropy

Češi dokázali během deseti let objem vrácených spotřebičů na osobu více než zdvojnásobit, patříme k jasným leaderům střední a východní Evropy. ,,Naše zkušenost je taková, že Češi třídit chtějí - stačí jim poskytnout patřičné zázemí a informace. A jelikož bereme osvětu v této problematice velmi vážně, máme za sebou řadu velmi zábavných, ale i poučných akcí," doplňuje Martina Ďaďová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. Na náměstí řady měst tak během let například pochodovali ohromní ,,šrotozemšťani", tvořily se světové rekordy v hodu mobilním telefonem a v mateřských i základních školách se děti soutěživou formou učily chránit přírodu v rámci programu Recyklohraní.

V krajích vede Praha a Střední Čechy

Nejvíce odevzdaného elektroodpadu připadá za uplynulých deset let na Prahu a Střední Čechy (oba přes 17 tisíc tun), následují Jihomoravský a Moravskoslezský kraj (oba přes 14 tisíc tun). Na opačném konci pomyslného žebříčku nejsnaživějších recyklátorů stojí Karlovarský kraj (2 800 tun).

Do budoucna ještě více

Od srpna letošního roku Evropská unie nároky na recyklaci elektrozařízení opět zvyšuje. Například v kategorii domácích spotřebičů a ručního nářadí se nově bude muset recyklovat 55 % zařízení, které bylo v zemi uvedeno na trh, u mobilních telefonů a jiných telekomunikačních zařízení 70 %, v případě chladniček, praček či sporáků dokonce 80 %.

Přínos sběru a recyklace televizí, monitorů a drobného elektra pro životní prostředí v letech 2005-2015 v ČR

TV + Monitory

Drobné elektro

Celkem

Množství sebraných spotřebičů (t)

103 328

34 074

137 402

Úspora elektrická energie (MWh)

768 451,13

826 289,65

1 594 740,78

Úspora ropy (l)

14 971 816,13

58 702 342,64

73 674 158,77

Úspora primárních surovin (t)

50 423,93

15 333,21

65 757,14

Úspora vody (m3)

3 987 405,96

3 155 233,88

7 142 639,84

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)

758 425,51

654 216,96

1 412 642,47

Snížení produkce CO2 (t CO2 ekv.)

205 573,79

151 969,15

357 542,94

Úspora elektrické energie díky vytříděným televizorům, monitorům a drobnému elektru v jednotlivých krajích ČR v letech 2005-2015

Sběr po krajích

Televizory a počítačové monitory

Ostatní elektrozařízení

Celkem

(všechna elektrozařízení)

Úspora elektrické energie

Kraj

t

t

t

MWh

Hlavní město Praha

12 604,54

5 234,99

17 839,53

220 688,81

Středočeský kraj

12 461,99

4 806,10

17 268,09

209 228,11

Moravskoslezský kraj

11 338,67

3 239,42

14 576,98

162 881,94

Jihomoravský kraj

11 001,76

3 734,74

14 736,49

172 387,84

Plzeňský kraj

6 316,80

1 707,74

8 024,55

88 390,92

Jihočeský kraj

6 063,82

2 106,71

8 170,53

96 184,51

Královéhradecký kraj

5 451,33

1 850,29

7 302,63

85 411,24

Kraj Vysočina

6 412,99

2 000,14

8 413,13

96 196,99

Zlínský kraj

7 570,22

2 327,44

9 897,66

112 740,38

Olomoucký kraj

6 293,67

1 797,31

8 090,98

90 390,99

Pardubický kraj

5 518,39

1 711,76

7 230,14

82 550,61

Ústecký kraj

5 638,15

1 510,88

7 149,03

78 569,92

Liberecký kraj

4 515,06

1 307,42

5 821,49

65 283,56

Karlovarský kraj

2 140,36

738,91

2 879,27

33 836,48

Celkový součet

103 328

34 074

137 402

1 594 742

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů