Novela vyhlášky o bateriích a akumulátorech

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že dnes 28.8.2015 vyšla ve Sbírce zákonů novela vyhlášky o bateriích a akumulátorech, a to pod číslem 212/2015 Sb.

2. září 2015

Zpětný odběr

Odpady

Novela vyhlášky o bateriích a akumulátorech

Stručně k obsahu:

Novelou se nahrazuje dosavadní znění přílohy č. 3 vyhlášky. Konkrétně je rozšířen o další údaje stávající formulář "Roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů".

Důvodem těchto legislativních změn mají být podle důvodové zprávy především ohlašovací povinnosti ČR vůči Evropské komisi. S cílem zvýšit transparentnost financování kolektivních systémů v této oblasti jsou dále touto novelou doplňovány rovněž údaje týkající se hospodaření s finančními prostředky určenými na zajištění plnění povinností výrobců.

Tuto věc řeší samostatná příloha roční zprávy "Náklady a výnosy související se zajišťováním plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném plnění".

Účinnost:

Účinnost této novely je k 1. lednu 2016 (přičemž podle přechodného ustanovení se novelizované znění přílohy č. 3 poprvé použije pro zpracování roční zprávy o bateriích a akumulátorech za kalendářní rok 2016).

Ke stažení:

novela vyhlášky: sb0087-2015.pdf [ 1.13 MB ]

příloha č. 3: priloha-c.3.pdf [ 127.86 kB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů