Sobota, 20. července 2024

Odtok ze suché krajiny

Ve dnech 15. - 19. srpna se na našem území vyskytly místy velmi vydatné srážky (obr. 1), které by za jiných okolností způsobily velmi významné zvýšení hladin vodních toků s překročením stupňů povodňové aktivity...

Odtok ze suché krajiny

K uvedenému jevu však nedošlo. Proč?

Jak ukazuje přiložená tabulka 1, prakticky veškerá srážková voda se buď vsákla do půdy, nebo se vypařila. Přechodné a nevýznamné zvýšení hladin toků bylo vyvoláno převážně odtokem z nepropustných nebo málo propustných ploch v zastavěných územích. Data v tabulce proto nepřímo ukazují, jak velké půdní sucho u nás nastalo i jak velké množství vody je schopná za této situace půda absorbovat. Odpovídá tak částečně i na otázku, která se v souvislosti se suchem objevila, a sice zda vyschlá půda bude schopná vsakovat srážky, nebo zda se na ní vytvoří nepropustná ,,slupka", po níž voda rychle odteče. Potvrzuje, že pokud tento jev nastal, jednalo se jen o nevýznamnou část povodí, a nikoliv o typický průběh odtoku.

Tabulka 1: Množství srážek, objem odteklé vody přepočtený na plochu (odtoková výška) a jeho podíl vůči spadlým srážkám na povodí k profilům vybraných vodoměrných stanic

leto

2015
Obr. 1 - Srážkový úhrn za 72 hodin v období od 16. 8. 2015 14:00 do 19. 8. 2015 14:00 SELČ.

Zdroj: ČHMÚ

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů