Neděle, 14. července 2024

Schvalování Stupně Přelouč II se vrátilo před rok 2004

Schvalování Stupně Přelouč II se vrátilo před rok 2004

Stavba je bez výjimek k zásahu do biotopů a bez územního rozhodnutí

Povolování plavebního kanálu u Přelouče je opět ve slepé uličce. Krajský úřad v Pardubicích v únoru zrušil územní rozhodnutí a páté nebylo vydáno. Ředitelství vodních cest ČR si přitom o něj požádalo již v srpnu 2004. Nyní v říjnu Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů obdržely od Nejvyššího správního soudu dva rozsudky o zrušení výjimek ze zákona k zásahu do biotopů 44 zvláště chráněných druhů organismů. ŘVC ČR se tak ani po šesti soudních sporech od roku 2004 nepodařilo tyto výjimky získat.

,,Pokud to shrneme, tak státní instituce ŘVC ČR ve své investorské práci více než deset let opakovaně selhává a stejně jsou na tom i státní úředníci, kteří během této doby neustále vydávají nezákonná rozhodnutí, přičemž vše se děje za peníze občanů," upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ve sporech o přípustnost škodlivého zásahu stavby do biotopů 44 druhů vzácných organismů, jako jsou Evropskou unií chránění motýli modrásci očkovaní a tečkovaní a brouci lesák rumělkový a páchník hnědý, oba rozsudky NSS vyhověly téměř všem argumentům Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů.

NSS mj. Městskému soudu v Praze a Ministerstvu životního prostředí vytknul, že v rozporu se zákonem se spolky nemohly vyjádřit ke všem podkladům ve spise, chyběly studie s kompenzačními a eliminačními opatřeními na udržení příznivého stavu biotopů, chyběly prokazatelné důvody o převaze veřejného zájmu na výstavbě kanálu nad zájmy ochrany těchto biotopů atd.

,,Soud také důrazně upozornil, že když při hodnocení vlivů stavby na životní prostředí v roce 2000 nedošlo k důslednému posouzení jiných variant zlepšení plavebních podmínek u Přelouče, tak k němu u zásahu do biotopů živočichů chráněných EU mělo dojít v řízení o výjimkách, neboť je prokázané, že existuje varianta tokem řeky a také varianty po levém břehu Labe," připomíná Patrik jednu z nejzávažnějších nezákonností.

Podle NSS bylo také zásadní vadou, že se MŽP řádně nevypořádalo s předchozími rozhodnutími, které výjimky nepovolily, takže chybějí přesvědčivé argumenty, proč k tak náhlému obratu došlo. Zarážející také je, že se MŽP a krajský úřad v Pardubicích opřely o studie, které se předmětu řízení přímo netýkaly a naopak ignorovaly odborný posudek AOPK ČR a jeden znalecký posudek, podle nichž nebylo možné výjimky povolit.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již od roku 1994. Za projektanty, odborníky, advokáty a za pozemky se utratilo asi 700 miliónů korun. Výstavba kanálu má podle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2015 probíhat od ledna 2015 do června 2018. Stavebníkem je firma SKANSKA.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů